Izbornik

Pripreme ENOC-a za konferenciju o zaštiti mentalnoga zdravlja djece

Pripreme ENOC-a za konferenciju o zaštiti mentalnoga zdravlja djece

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević sudjelovala je na radnom sastanku Mreže europskih pravobranitelja za djecu ENOC (European Network of Ombudspersons for Children), posvećenom temo o zaštiti mentalnoga zdravlja djece, koji je održan u Uredu Pravobranitelja za djecu Irske (OCO), u  Dublinu, od 7. do 10. lipnja 2018.

Sastanak pod nazivom “Mentalno zdravlje djece” održan je u sklopu priprema za godišnju konferenciju ENOC-a čija će središnja tema biti zaštita mentalnog zdravlja djece te je na njemu sudjelovalo 47 pravobranitelja i drugih zaposlenika pravobraniteljskih ureda iz brojnih  europskih država  koje su članice mreže ENOC.

Mentalno zdravlje djece i mladih prema mnogim je međunarodnim dokumentima i propisima jedno od temeljnih prava djece. Stoga je sastanku ENOC-a bila iznimno vrijedna razmjena iskustava članova te rasprave: o definiciji mentalnoga zdravlja u pojedinim zemljama, o razlici između definiranja područja mentalnoga zdravlja i pojedinih mentalnih teškoća, podacima o broju evidentiranih mladih osoba s postavljenim dijagnozama teškoća mentalnog zdravlja, odnosno o načinu  pristupa mladima s takvim teškoćama, kao i o problemu stigmatizacije mladih osoba s mentalnim teškoćama.

Također je vođena rasprava  o dobnoj granici kada je djeci i mladima izravno dostupna usluga stručnjaka za mentalno zdravlje bez prethodne suglasnosti i pristanka roditelja, odnosno drugih odraslih osoba. Prema dobivenim podacima, u većini zemalja čiji su predstavnici sudjelovali na sastanku djeca i mladi takvu samostalnost stječu tek s punoljetnošću. Nadalje je dobiven prikaz stanja mentalnog zdravlje u školama, posebno ranjivih skupina te prikaz primjera dobre i novije prakse u pojedinim zemljama članicama ENOC-a.

Druga tema Konferencije odnosila se na participaciju, odnosno, sudjelovanje djece i primjenu čl. 12. Konvencije o pravima djeteta. U tom su smislu izneseni primjeri dobre prakse uključivanja i odlučivanja djece u radu pravobraniteljskih ureda u nekim zemljama. Pritom je posebno detaljno pojašnjen koncept, kontekst i model koji se u odnosu na participaciju djece primjenjuje u Irskoj. Također je predstavljen i projekt, koji se u Irskoj provodi već nekoliko godina, a upravo s ciljem povećanja mogućnosti ostvarivanja participativnih prava djece.

Na sastanku ENOC-a u Dublinu, uz pravobraniteljicu za djecu bila je i njezina savjetnica Ivona Salaj.