Izbornik

Projekt: Zajednica Uzor kao podrška zatvorskome sustavu

Projekt: Zajednica Uzor kao podrška zatvorskome sustavu

Uprava za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa organizirala je 8. veljače 2019. u Zagrebu završnu konferenciju pilot projekta uvođenja Zajednice Uzor u zatvorski sustav. Pilot projekt uspostave Zajednice Uzor proizišao je iz Twinning projekta “Podrška zatvorskom sustavu Republike Hrvatske”.

Na konferenciji su predstavnici zatvorskog sustava predstavili djelovanje projekta, čija priprema je započela prije dvije godine, a neposredno se provodio godinu dana u pet kaznionica i jednom zatvoru u Republici Hrvatskoj. Riječ je o projektu formiranja Zajednica zatvorenika unutar pojedinih kaznenih tijela, koje svojim načinom djelovanja i strukturom potiču i omogućavaju slobodu izbora i preuzimanje odgovornosti za vlastito ponašanje i za kvalitetu suživota u zatvoru. Time se zatvorenici ujedno  učinkovito pripremaju za povratak u društvenu zajednicu i život na slobodi. Vrijednost Zajednice je u smislenosti i svrhovitosti života za vrijeme izvršavanja kazne te usvajanju raznih socijalnih vještina koje su neophodne za prilagođeno funkcioniranje na slobodi. To uključuje i vještine za odgovorno roditeljstvo i komunikaciju s djecom i drugim članovima obitelji.

Uključivanjem u Zajednicu Uzor zatvorenicima se pruža prilika utjecati na sigurnost, ostvariti specifične potrebe i životne vrijednosti, usvojiti nova znanja i vještine te se osjećati korisno i svrhovito unatoč lišenju slobode.

Nakon teorijskog predstavljanja pilot projekta i dokumentarnog filma o Zajednici Uzor u zatvorskom sustavu, svoje viđenje projekta iznijeli su djelatnici svakog kaznenog tijela koje je sudjelovalo u projektu i koje je oformilo Zajednicu Uzor u svom prostoru. Budući da je znanstvena evaluacija projekta ukazala na vrlo pozitivne osobne doživljaje službenika i zatvorenika te ukazala na učinkovitost cjelokupnog projekta, u planu je implementacija Zajednice u sva kaznena tijela čime bi ona postala sastavnim dijelom djelovanja zatvorskoga sustava.

Završna konferencija projekta organizirana je za sve dionike zatvorskog sustava, suce izvršenja, pravobraniteljske urede, znanstvenu zajednicu, organizacije i udruge koje provode razne aktivnosti u kaznenim tijelima. Među ostalima pratila ju je i savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović.