Izbornik

Radionica: „Zaštita svjedoka u kaznenom postupku i pomoć žrtvi“

Dana 1. srpnja 2008. godine u Regionalnom centru Pravosudne akademije pri Županisjkom sudu u Rijeci, u organizaciji Pravosudne akademije Ministarstva pravosuđa, održana je radionica pod nazivom „Zaštita svjedoka u kaznenom postupku i pomoć žrtvi“.

 

Radionica je istaknula važnost zaštite svjedoka u kaznenom postupku s dvaju osnovnih aspekata: jamčenja prava svjedoku da svjedoči slobodno i bez straha s jedne strane te osiguranja dobivanja pravovaljanog iskaza od svjedoka, s druge strane.

Ciljevi radionice su bili: prikaz stanja zakonodavstva glede zaštite svjedoka prema odredbama Zakona o kaznenom postupku, Zakona o zaštiti svjedoka, Zakona o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, naznaka potencijalnih problema i rasprava mogućih rješenja, stjecanje praktičnih znanja o primjerenom postupanju u slučajevima u kojima se javlja potreba za zaštitom svjedoka, razmjena stajališta i iskustva o načinima pomoći žrtvama kaznenih djela, posebno maloljetnim oštećenicima i žrtvama kaznenih djela.

Radionicu su vodile sutkinja Županisjkog suda u Riejci Srebrenka Šantić i sutkinja za mladež Općinskog suda u Rijeci Sandra Juranović. Radionica je namjenjena sucima i sudskim savjetnicima, ODO i ŽDO i njihovim savjetnicima, a na radionici je sudjelovala i savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar. 

Predstavljena su zakonodavna rješenja kroz Zakon o kaznenom postupku, Zakon o zaštiti svjedoka, Zakon o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Zakon o sudovima za mladež i Kazneni zakon, nakon čega je uslijedio rad po grupama na hipotetskim slučajevima i slučajevima iz sudske prakse, kratak prikaz regulative u Hrvatskoj, međunarodnih i europskih standarda, te je usliejdila rasprava o zakosnkim mogućnostima i praktičnim rješenjima kroz prizmu iskustva polaznika.

Sudjelovanje na ovoj radionici bilo je za mnoge korisna i edukativna razmjena stajališta i iskustava o navedenoj tematici, s ciljem poboljšanja zaštite djece kao svjedoka i oštećenika u kaznenom postupku, naročito u vrijeme kada slijedi saborska rasprava o prijedlogu Zakona o kaznenom postupku.

Radionica je otvorila brojna pitanja i mogućnosti te ukazala na potrebu dodatne edukacije svih subjekata.