Izbornik

Rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi

Rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi

Pučka pravobraniteljica organizirala je javnu raspravu pod nazivom “Zakon o socijalnoj skrbi – korak naprijed ili nazad za najranjivije?”, koja je održana 15. studenoga 2021. putem Zoom aplikacije. Nacrt prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi bio je u postupku javnog savjetovanja između 4. listopada i 3. studenoga 2021., te je izazvao brojne komentare i reakcije, kako struke, tako i javnosti. S obzirom na važnost predložene reforme sustava socijalne skrbi, koja donosi važnu novinu osnivanjem Hrvatskog zavoda za socijalni rad te ukidanjem pravne osnove centara za socijalnu skrb, cilj je ove rasprave bio osigurati prostor za daljnju, širu i sveobuhvatnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi.

Uvodna izlaganja održali su pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter te ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović. Pučka pravobraniteljica istaknula je kako sustav socijalne skrbi treba biti pravedan, jednako dostupan svima, preventivan i adekvatan, s dovoljno kapaciteta za reagiranje kako bi uspio odgovoriti na potrebe korisnika tj. građana Republike Hrvatske. Ujedno je naglasila kako je potrebno rasteretiti zaposlene u centrima za socijalnu skrbi i smanjiti broj javnih ovlasti za koje su odgovorni.

Ministar Josip Aladrović istaknuo je kako postojeći sustav socijalne skrbi treba reformu na tri razine – na razini sustava, struke i korisnika. Stoga je ukratko predstavio ključne promjene predviđene Nacrtom prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi.

Potom su iskustva struke, korisnika i organizacija civilnog društva iznijeli panelisti: profesor sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Zdenko Babić, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika i članica upravnog odbora Hrvatske komore socijalnih radnika Štefica Karačić, predstavnica Udruge gradova u RH Magdalena Komes, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb Tatjana Štritof, predsjednik Hrvatske mreže borbe protiv siromaštva Nedjeljko Marković, predsjednica Udruge “starKA” Sabina Angelina Latin, izvršni predsjednik Hrvatske mreže za beskućnike Zvonko Mlinar, te ravnateljica Zavoda za socijalni rad Tatjana Katkić Stanić.

Rasprava je ukazala kako postoje mnoga otvorena pitanja o kojima je potrebno nastaviti započeti dijalog. Kao predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu raspravu je pratila i savjetnica pravobraniteljice Ivona Makvić Salaj.