Izbornik

Rasprava o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja na internetu

Rasprava o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja na internetu

U povodu Međunarodnog dana prevencije zlostavljanja djece u Zagrebu je 19. studenoga 2019. održana stručna panel rasprava “Izazovi kod zaštite djece od seksualnog iskorištavanja na internetu: mogućnosti prevencije, detekcije i tretmana”. Raspravu je organizirao Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, a u njoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, HAKOM-a, Središnjega državnog ureda za razvoj digitalnoga društva, UNICEF-ovog ureda za Hrvatsku i Ženske sobe, a jedno od izlaganja održala je pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević.

U raspravi su istaknuta pitanja izazova i mogućnosti veće zaštite djece od seksualnog iskorištavanja u digitalnom okruženju, te važnost multidisciplinarne i međusektorske suradnje na području detekcije i tretmana počinitelja takvih kaznenih djela, odnosno sankcioniranja počinitelja tih kaznenih djela.

Izlaganja su održali voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak, prof. dr. sc. Barbara Pakšić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Božo Zeba iz Središnjeg Ureda za digitalno društvo i Ivan Majerski iz HAKOM-a.

Pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević u svojem je izlaganju izvijestila o aktivnostima svojega Ureda vezano za unapređivanje sustava zaštite djece od seksualnog zlostavljanja te o predloženim izmjenama Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku koje Ured smatra nužnim radi poboljšanja normativne podloge za odgovarajuće procesuiranje, sankcioniranje i nadziranje počinitelja seksualnog nasilja nad djecom. Istaknula je da je zaštita prava djece  u digitalnom okruženju jedno od prioritetnih područja Strategije Vijeća Europe za prava djece (2016.-2021.) te ukazala na Preporuku o smjernicama za poštovanje, zaštitu i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju koje je usvojio Odbor ministara Vijeća Europe (u srpnju 2018.). Također je naglasila kako je Ured zbog uočenog nedostatka jedinstvene, konzistenten državne politike usmjerene na zaštitu prava i interesa djece u digitalnom okruženju Vladi RH preporučio donošenje cjelovite politike ostvarivanja prava djece u digitalnom okruženju.

Pravobraniteljica je istaknula važnost sustavne i pravovremene edukacije djece o upotrebi digitalnih uređaja s kojima se od najranije dobi susreću u vlastitom domu. U tom smislu država treba podržati roditelje u  tim novim odgojnim zadaćama digitalnog roditeljstva, a odgojno-obrazovni sustav – već od vrtića, a posebno  u školi – treba sustavno organizirati razvoj digitalne i medijske pismenosti djece.

Kao zanimljivost u raspravi je istaknuta zajednička inicijativa 54 zemlje EU i SAD-a kao Globalnog saveza za borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu.

Kao konkretni zajednički zaključci sudionika ove rasprave proizašli su nužnost uvođenja preventivnih i interventnih programa za počinitelje ovakvih djela, provođenje mjera pomoći i potpore djeci žrtvama kao i mjere njihove zaštite, a posebice je naglašena potreba i nužnost hitnog uklanjanja materijala koji predstavljaju seksualno zlostavljanje djece iz digitalnog okruženja. U vezi s time razmatrana je mogućnost donošenja posebnog normativnog akta za pružatelje usluga prema kojima bi se isti obavezali na aktivnosti radi preveniranja objave sadržaja koji predstavljaju seksualno zlostavljanje djece te hitno uklanjanje takvih sadržaja sa svojih platformi.

Također se raspravljalo o terminološkom značenju i definiciji pojma dječje pornografije koji se koristi u zakonodavstvu Republike Hrvatske, a koji zaostaje za stvarnošću i suvremenim trendovima, odnosno postaje preuzak. Uporabu ovog pojma sve više zamjenjuju pojmovi: pornografski materijal, pornografski prikazi, pornografski rad i slično. (Foto: HINA, D. Cerić)