Izbornik

Razgovor o medijacijskim centrima

Razgovor o medijacijskim centrima
medijacija-svi_webU Uredu pravobraniteljice za djecu 24. studenoga 2009. održan je sastanak s izvršnom direktoricom Foruma za slobodu odgoja Vesnom Mihoković Puhovski i voditeljicom Medijacijskog centra Zagreb Anom Karlović. Sastanak je vodila savjetnica pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović.

Bila je to prilika za predstavljanje rada Medijacijskog centra Zagreb, kao mjesta koje pruža besplatne usluge medijacije lokalnoj zajednici u promociji nenasilja – posebno među djecom i mladima. Medijacijski centar je ujedno i mjesto edukacije iz područja medijacije te stručne podrške djelatnicima u rješavanju sukoba.

Medijacija je dobrovoljan i povjerljiv proces u kojem sukobljene strane razrješavaju sukob na konstruktivan način uz posredovanje treće, nepristrane osobe. Medijacija nije sudski niti arbitražni postupak, nije savjetovanje ni terapija, već je nešto između svega toga, jer medijator pruža podršku sukobljenim stranama da sukob razriješe konstruktivno i uz obostranu dobit.

Dosad su u Hrvatskoj otvorena tri medijacijska centra, u Rijeci, Velikoj Gorici i Zagrebu. Projekt se provodi uz financijsku potporu Europske komisije u sklopu Croatia 2006. PHARE nacionalnog programa te gradova – partnera.

Cilj projekta “Možemo to riješiti – Medijacijom prema kulturi demokratske komunikacije i rješavanja sukoba” je prevencija nasilja te promicanje kulture demokratske komunikacije. Posebni ciljevi projekta su pružanje stručnim suradnicima i nastavnicima u obrazovnim ustanovama dodatnih vještina i znanja iz područja komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba te poboljšanje komunikacijskih vještina učenika. Ciljne skupine projekta su stručni suradnici i nastavnici osnovnih i srednjih škola, dok su krajnji korisnici učenici, ali i šira lokalna zajednica.

Dosad je kroz taj projekt educirano 45 stručnih suradnika i nastavnika osnovnih i srednjih škola čime je uspostavljena preliminarna mreža medijatora u gradovima partnerima te se na taj način započelo s implementacijom medijacije u obrazovnim institucijama.