Izbornik

Regionalna konferencija o ulozi pravobranitelja u suzbijanju spolne diskriminacije

Regionalna konferencija o ulozi pravobranitelja u suzbijanju spolne diskriminacije

gender-equalityU organizaciji pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu održana je 21. prosinca 2011. Regionalna konferencija “Uloga pravobraniteljskih ureda u suzbijanju diskriminacije s posebnim naglaskom na područje spolne diskriminacije i diskriminacije na temelju seksualne orijentacije”. Konferencija je bila podijeljena na dvije radionice u kojima su kratka izlaganja o svojim iskustvima i praksi iznijeli uredi pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pučkog pravobranitelja, pravobraniteljice za djecu i pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Republike Hrvatske, povjerenica za zaštitu jednakosti Republike Srbije, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore te predstavnice sudskih tijela.

U prvoj radionici iskustva tijela nadležnih za zaštitu i promicanje jednakosti iznijeli su povjerenica za zaštitu jednakosti Republike Srbije Nevena Petrušić, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić, zamjenik pučkog pravobranitelja Dejan Palić i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak. U drugoj radionici raspravljani su položaj i ovlasti antidiskriminacijskih tijela u antidiskriminacijskim postupcima pred sudovima, a svoja su iskustva prezentirali Nevena Petrušić, Šućko Baković, Dejan Palić, Goran Selanec iz Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, sutkinja Općinskoga građanskog suda u Zagrebu Marina Parać Garma i sutkinje Županijskoga suda u Zagrebu Goranka Barać Ručević i Iris Gović.

Cilj Konferencije bio je raspraviti o položaju nezavisnih tijela zaduženih za promicanje jednakosti u nacionalnim pravnim sustavima i njihovu ulogu u suzbijanju diskriminacije. U raspravi je posebno razmatrana primjena njihovih konkretnih zadaća i ovlasti u odnosu na rješavanje pojedinačnih pritužbi povodom diskriminacije, pokretanje sudskih postupaka i miješanje u sudske sporove kao podrška tužitelju/ici. Iako nezavisna tijela za suzbijanje diskriminacije u regiji djeluju već neko vrijeme u praksi se još uvijek susreću s izazovima vezanim uz njihove konkretne zadaće, odnosno ovlasti s kojima raspolažu.

Sudionici konferencije posebno su raspravljali o pitanjima značaja, pravne snage i učinka mišljenja i preporuka pravobraniteljskih ureda u povodu pojedinačnih pritužbi na diskriminaciju te odnosa nezavisnih tijela za suzbijanje diskriminacije prema drugim tijelima državne vlasti, uključujući i sudove, kao i pitanja načina postupanja ovih tijela u odnosu na primjenu načela prebacivanja tereta dokaza (da nije bilo diskriminacije) na stranu počinitelja diskriminacije. Posebno su razmatrane ovlasti pravobraniteljskih ureda, odnosno nezavisnih tijela za suzbijanje diskriminacije u regiji, u pogledu mogućnosti samostalnog pokretanja prekršajnih postupaka te njihova uloga u kaznenim postupcima zbog diskriminacije. U odnosu na ovlasti nezavisnih tijela za suzbijanje diskriminacije u regiji da sudjeluju u sudskom postupku u ulozi umješača na strani tužitelja/ice razmatrano je pitanje njihove uloge u takvim postupcima, posebno mogućnosti promicanja načelnih interesa vezanih uz učinkovitu provedbu antidiskriminacijskih jamstava u javnom interesu.

Pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić naglasila je važnost načela nediskriminacije kao jednog od temeljnih načela Konvencije o pravima djeteta koje obvezuje državu na poštovanje i osiguranje svih konvencijskih prava djeci bez ikakve diskriminacije po bilo kojoj osnovi, ukratko je prikazala ovlasti pravobranitelja za djecu prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije i postupanje Ureda pravobraniteljice za djecu u primjeni Zakona o suzbijanju diskriminacije, aktivnosti koje Ured poduzima radi upoznavanja djece i odraslih s diskriminacijom prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije i ovlastima Ureda u njegovoj provedbi te ukazala na dileme s kojima se Ured susreo u izvršavanju ovlasti sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije. Rad Konferencije pratila je i savjetnica pravobraniteljice za djecu Mirna Slaviček.