Izbornik

Rijeka: Tribina o sprečavanju nasilja nad ženama i u obitelji

nasilje nad zenamaU Rijeci je, u organizaciji Centra za participaciju žena u društvenom životu, 14. rujna 2015. održana tribina “Uloga Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji”. Izlaganja na tribini održale su Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda i predsjednica Nacionalnog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji te Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

U izlaganjima, kojima su detaljno opisane značajke Konvencije VE koju je Republika Hrvatska potpisala, ali još ne i ratificirala, istaknuto je kako Hrvatska ima dobro zakonodavstvo u području obiteljskoga nasilja, no da svijest o ovom problemu i dalje nije na odgovarajućoj razini.

Na tribini je bila i savjetnica pravobraniteljice za djecu Ana Albrecht Čekada.