Izbornik

Saborski Odbor za ljudska prava o međunarodnoj zaštiti migranata u Hrvatskoj

Saborski Odbor za ljudska prava o međunarodnoj zaštiti migranata u Hrvatskoj

Na poziv predsjednika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora, pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević prisustvovala je 18. listopada 2018. na tematskoj sjednici pod naslovom “Rasprava o stanju migracija i međunarodne zaštite migranata u Republici Hrvatskoj”. Na sjednici je pučka pravobraniteljica Lora Vidović iznijela podatke o učestalim pritužbama migranata na nasilje koje policijski službenici provode prema njima, na ignoriranje njihovih zahtjeva za međunarodnom zaštitom, upozorila je na dugotrajno vođenje upravnih postupaka te je ukazala na nedostatke u komunikaciji njezinoga Ureda s policijom i državnim odvjetništvom što otežava rad Ureda. Istaknula je da policija uskraćuje informacije i neposredan uvid u dokumentaciju o konkretnim pritužbama migranata, unatoč upozorenjima koja su im ranije upućena.

Na raspravi je predstavnik MUP-a naglasio da je u 2018. godini evidentirano povećanje iregularnih prelazaka granice, a njih se s državne granice vraća sukladno potpisanim sporazumima sa susjednim državama o prihvatu i povratu migranata. Što se tiče iznesenih prigovora na postupanje policije, kazao je da MUP ispituje sve prijave

Uključivši se u raspravu, pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević istaknula je kako njezin Ured prati problematiku koja se odnosi na djecu migrante kroz konkretne slučajeve na koje reagiramo po dojavi ili prijavi udruga ili na temelju napisa u medijima. Upozorila je da, unatoč ulaganjima i nastojanjima za poboljšanjima, sustav prihvata i zbrinjavanja djece imigranata u Hrvatskoj još nije odgovarajući te je ukazala na uočene probleme. To se odnosi na nepodudarnost statističkih podataka o broju djece bez pratnje između tijela koja bi trebala toj djeci pružiti zaštitu te na nepostojanje ažurirane baze podataka. Govoreći o brojnim slabostima u sustavu zbrinjavanja djece stranih državljana u Hrvatskoj istaknula je probleme u sustavu skrbništva i organiziranju smještaja, nedostatak prevoditelja, teškoće u uključivanju u obrazovni sustav, u pružanju psihosocijalne pomoći i ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu. Navela je da ne postoji sustavno praćenje djece koja napuštaju Hrvatsku, odnosno da se ta djeca ne evidentiraju na stranici policije o nestaloj djeci.

Izrazila je zabrinutost i zbog navoda da se djeci brani ulazak u zemlju ili da ih se nakon što su ušla u zemlju vraća bez pružanja prilike da se ispita u kakvoj se zaista nevolji nalaze i treba li im pomoć, odnosno bez omogućavanja podnošenja zahtjeva za međunarodnom zaštitom. Pravobraniteljica je podsjetila na preporuke UN-ovog Odbora za prava djece te odredbe Protokola o postupanju prema djeci odvojenoj od roditelja – stranim državljanima koji je usvojila Vlada RH. Također je pozdravila osnivanje Međuresornog povjerenstva za zaštitu djece bez pratnje u svrhu unapređivanja međuresorne suradnje svih dionika uključenih u zaštitu djece bez pratnje: Tom je prilikom pozvala sve nadležne da u svojim redovima osiguraju postupanje prema djeci sukladno međunarodnim standardima zaštite njihovih ljudskih prava te da provode kvalitetan nadzor nad pojedinačnim postupanjima svojih djelatnika.

Zaključno je predsjednik odbora Milorad Pupovac upozorio na nacionalnu i političku dimenziju ove problematike, te istaknuo nužnost uspostavljanja ravnoteže između zaštite nacionalnih interesa i granice RH i poštovanja ljudskih prava u rješavanju ovog aktualnog problema, na pažljivo razmatranje opravdanosti primjene sile i nasilja u svakom konkretnom slučaju, rješavanju statusa svakog pojedinog imigranta u RH. Također je pozvao policiju na nužnu uspostavu bolje komunikacije s Uredom pučke pravobraniteljice, kao tijela koje je prema Zakonu o nacionalnom preventivnom mehanizmu nadležno i ovlašteno istraživati pojedinačna postupanja u cilju zaštite od mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, po pritužbama o navodno nehumanim postupanjima policije. (Foto:www.sabor.hr)