Izbornik

Saborski Odbor za ljudska prava raspravljao o zdravstvenom odgoju

Saborski Odbor za ljudska prava raspravljao o zdravstvenom odgoju

Odbor za ljudska.ZdravstveniU Hrvatskom saboru se 6. veljače 2013., na sjednici Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, raspravljalo o zdravstvenom odgoju, posebice o njegovom 4. modulu. Na raspravu je bila pozvana i pravobraniteljica za djecu, kao i drugi pravobranitelji.Tom prilikom pravobraniteljica Mila Jelavić rekla je kako je njezin stav o uvođenju zdravstvenog odgoja odavno poznat javnosti, te da se ona sa svojim suradnicima već niz godina zalaže da on zaživi u školama, kao mjestu kroz koje prolaze sva djeca.

 

– Puno puta smo ponovili kakav zdravstveni odgoj tražimo za djecu te da on mora biti u skladu sa standardima poštovanja i zaštite ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i suzbijanja svih vrsta diskriminacije i homofobije, a  informacije koje će djeca dobiti kroz sadržaje zdravstvenog odgoja moraju biti točne, znanstveno utemeljene, interdisciplinarno predstavljene te u skladu s Konvencijom o pravima djeteta i zakonima RH.

No, što su djeca dobila? Agresivne rasprave u javnosti, svađu odraslih, međusobna optuživanja i puno izgovorenih ružnih riječi! Ovakvim odnosom prema djeci ne poštuju se propisi, Ustav i zakoni se tumače selektivno, povređuje se načelo Konvencije o pravima djeteta o sudjelovanju (participaciji) djece u pitanjima koja ih se tiču. Ne čuje se dječji glas ni njihovo mišljenje o zdravstvenom odgoju! Ne poštuje se ni Konvencija Vijeća Europe o  zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, kojom je propisano da su države stranke Konvencije dužne kroz osnovno i srednje obrazovanje poučiti djecu o rizicima seksualnog iskorištavanja. Zatim Obiteljski zakon, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (čl. 4. – odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva), Zakon o suzbijanju diskriminacije Presuda Europskog suda za ljudska prava (Dojan protiv Njemačke) i Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine.

Država se obvezala nacionalnim planom do kraja 2006. uključiti djecu u kreiranje, provođenje i praćenje zdravstvenih preventivnih programa te poticati razvoj programa zdravstvenog odgoja s područja zaštite reprodukcijskog zdravlja djece i mladeži i promicanje spolne i zdravstvene kulture. Neprihvatljivo je toliko kašnjenje s provedbom i ispunjavanjem obveza.

– Pitamo li se kako sve ovo što se oko zdravstvenog odgoja događa doživljavaju djeca? Mogu biti samo zbunjena, mogu naučiti kako se agresivno i prijeteći ponašati, i niz drugih negativnosti. Mi odrasli nismo se pokazali  doraslima i odgovornima u ovoj situaciji – zaključila je.

Pravobraniteljica je Odbor upoznala i sa svojom preporukom upućenom u siječnju 2013. ministru znanosti obrazovanja i sporta te ravnatelju Agencije za odgoj i obrazovanje (vidi privitak). Također je izvijestila o tome što je sve njezin Ured do sada činio u cilju suzbijanja pedofilije  i izlaganja djece pornografiji.

Raspravi je nazočila i zamjenica pravobraniteljice Maja Gabelica Šupljika.