Izbornik

Sastanak Nacionalne referentne skupine za Situacijsku analizu stanja djece i adolescenata u Hrvatskoj

Ured UNICEF-a za Hrvatsku organizirao je 29. travnja sastanak Nacionalne referentne skupine za Situacijsku analizu stanja djece i adolescenata u Hrvatskoj (SitAn) o položaju djece i adolescenata u Hrvatskoj, čija je članica i pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević. Situacijska analiza (SitAn) o pravima i dobrobiti djece predstavlja podlogu za planiranje budućih programskih aktivnosti, politika, partnerstava i intervencija čiji je cilj poboljšati život djece u Hrvatskoj i ubrzati ostvarenje nacionalnih prioriteta vezanih uz zaštitu i prava djece.

Analizu stanja provode četiri stručnjakinje Europskog centra za istraživanja i politike socijalne skrbi (European Centre for Social Welfare Research and Policy) iz Beča: Veronica Sandu, Magdi Birtha, Rahel Kahlert i Mirela Miharija. Izvješće o Analizi stanja očekuje se krajem rujna ove godine.

SitAn je kombinacija analize temeljene na ljudskim pravima i analize temeljene na pravednosti i odnosu prema najranjivijim skupinama, a metodologija se temelji na analizi dostupne literature (desk research) i savjetovanju s ključnim dionicima. U sklopu vanjskog osiguranja kvalitete ove studije osnovana je Nacionalna referentna skupina čija je uloga u davanju sugestija na koncept, zaključke i preporuke studije te ujedno, kao partner Europskog centra, pomaže u osiguravanju kvalitete tijekom provedbe studije. Nacionalna referentna skupina imenovana je od UNICEF-a, a sastavljena je od predstavnika ključnih ministarstava, Ureda pravobraniteljice za djecu i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. U Nacionalnoj referentnoj skupini nalaze se i predstavnici djece i mladih, a među njima je i Karla Škrlec, članica Mreže mladih savjetnika Pravobraniteljice za djecu i članica UNICEF-ovog Savjetodavnog odbora za dječju participaciju.

Iz Ureda pravobraniteljice za djecu na sastanku je, uz pravobraniteljicu H. Pirnat Dragičević, sudjelovala i njezina savjetnica Ivona Salaj.