Izbornik

Sastanak s državnim tajnikom Ministarstva pravosuđa

U Uredu pravobraniteljice za djecu 20. veljače 2018. održan je sastanak pravobraniteljice Helence Pirnat Dragičević s državnim tajnikom Ministarstva pravosuđa Kristianom Turkaljem. Na sastanku su bile i savjetnica ministra pravosuđa Maja Vitaljić te savjetnica pravobraniteljice Gordana Filipović.

Tema razgovora bila je reorganizacija pravosuđa i poduzimanje potrebnih radnji za osnivanje obiteljskih sudova sukladno I. strateškom cilju Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine, koji se odnosi na osiguravanje usluga i sustava pravosuđa prilagođenog djeci. Također je istaknuta važnost i nužnost specijalizacije sudaca za rad na građanskim obiteljsko-pravnim, kao i kaznenim predmetima te nužnost unapređivanja kompetencija svih stručnjaka pravne i izvanpravne struke koji su uključeni u pravosudne postupke u kojima sudjeluju djeca, te u izvršavanju kaznenopravnih sankcija. U tom smislu je naglašena potreba izobrazbe stručnjaka kroz programe Pravosudne akademije, ali i kroz organizaciju stručnih skupova stručnjaka koji se bave ovom problematikom, radi podizanja i poboljšanja razine učinkovitosti rada sudova. Istaknuta je, osim toga, potreba kontinuirane izobrazbe sudaca s obzirom na specifičnost materije i potrebe za dodatnim znanjima izvan područja prava (psihologija i razvojne potrebe djece, razvijene interpersonalne vještine).

Nadalje je razmatrana mogućnost ubrzanja, odnosno skraćivanja vremena vođenja sudskih postupaka, uz naglasak na tome da je uglavnom riječ o hitnim predmetima, budući da se odlukama sudova neizravno ili izravno utječe na život djece.

Dogovorena je daljnja suradnja i aktivno sudjelovanje Ureda pravobraniteljice za djecu u području unapređivanja obiteljsko-pravne prakse sudova te poboljšanja položaja djece u sudskim postupcima.