Izbornik

Sastanak s ekspertima projekta IPA 2009.

Sastanak s ekspertima projekta  IPA 2009.

zastita-od-nasiljaPravobraniteljica za djecu Mila Jelavić sastala se 27. rujna 2011. s policijskim stručnjacima iz Sjeverne Irske, koji su partneri hrvatskoga MUP-a u provođenju projekta IPA 2009 – “Jačanje kapaciteta u području suzbijanja seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece i pružanja pomoći ranjivim žrtvama kriminaliteta”.

Sastanak je održan na inicijativu stručnjaka iz Sjeverne Irske. Tročlanu stranu delegaciju predvodio je stalni twinning savjetnik Andrew Bailey, a u pratnji je bio Renato Grgurić, kao predstavnik MUP-a i stručnjak u području maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži. U razgovoru su sudjelovale i savjetnice pravobraniteljice za djecu Gordana Filipović i Maja Flego.

Strane stručnjake zanimala su brojna pitanja o sustavu prevencije seksualnog zlostavljanja djece u Hrvatskoj te o zaštiti djece tijekom pravosudnog postupka. Osobito ih je zanimala zakonska regulativa i mogućnosti njezina unaprjeđenja, aktivnosti Ureda u zakonodavnom pogledu, uočeni problemi u sadašnjem sustavu zaštite djece te prijedlozi pravobraniteljice za moguća poboljšanja. Zanimao ih je i odnos medija prema Uredu, načini suradnje s medijima te mogućnosti provođenja medijskih kampanja koje bi bile djelotvorne i usmjerene djeci.

Pravobraniteljica ih je upoznala s brojnim aktivnostima svojeg Ureda vezano za izmjene zakona i propisa u području: unapređenja položaja djeteta – žrtve tijekom vođenja kaznenog postupka, usuglašavanja sa zahtjevima Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja, podizanja dobne granice za pristanak na spolni odnos, produljenja rokova za rehabilitaciju počinitelja, osnivanje registra počinitelja seksualnih delikata na štetu djece i trajnom onemogućavanju njihova zapošljavanja na poslovima u kojima dolaze u doticaj s djecom. Istaknuti su i nedostaci uočeni u praksi: dugotrajnost sudskih postupaka, izloženost djeteta višestrukim ispitivanjima, nedostatak kvalitetne pomoći i podrške djetetu,  nedostatak stručnih suradnika na sudovima svih razina itd.  Upoznati su i sa stavovima Ureda o potrebi osnivanja specijaliziranih obiteljskih sudova, centara za forenzičko ispitivanje djeteta – žrtve seksualnih delikata te stručnih poliklinika u kojima bi se provodio tretman seksualno zlostavljane djece, kao i o potrebi uvođenja licencija za sve stručnjake koje rade s djecom ili sudjeluju u postupku. Naglašena je i potreba  uvođenja zdravstvenog odgoja, kao posebnog preventivnog programa, u sustav odgoja i obrazovanja.

Policijski stručnjaci iz Sjeverne Irske izvijestili su kako je dobna granica za davanje pristanka na spolni odnos u Velikoj Britaniji 16 godina te kako postoji poseban registar počinitelja spolnih delikata koji se vodi na nacionalnoj razini, a registriraju se ne samo osuđeni počinitelji već i oni za koje je postupak u tijeku. Registar vodi posebna agencija koja zainteresiranima daje samo podatak o tome može li neka osoba obavljati poslove u kojima dolazi u doticaj s djecom ili ne. Podaci se čuvaju trajno.