Izbornik

Sastanak s predstavnicima Hrvatske odvjetničke komore

Sastanak s predstavnicima Hrvatske odvjetničke komore

U Uredu pravobraniteljice za djecu 24. siječnja 2019. održan je sastanak s predstavnicima Hrvatske odvjetničke komore. Uz pravobraniteljicu za djecu Helencu Pirnat Dragičević, na sastanku su bili njezina zamjenica Ivana Buljan Ajelić i savjetnica Gordana Filipović te dopredsjednik Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Mladen Klasić i Mario Janković, blagajnik i član Izvršnog odbora HOK-a. Tema sastanka bila je suradnja  dviju institucija u cilju  zaštite interesa djece u pravosudnim postupcima.

Dogovoren je nastavak suradnje u pružanju besplatne pravne pomoći u postupcima ostvarivanja prava djece na uzdržavanje te se razgovaralo i o mogućem proširenju suradnje u nekim drugim područjima i aktivnostima, kao i o potrebi  edukacije odvjetnika o Konvenciji o pravima djeteta i drugim međunarodnim dokumentima vezanim uz prava djece, u okviru Odvjetničke akademije.  Također je bilo riječi i o mogućnostima zajedničkog održavanja stručnih rasprava o područjima od zajedničkog interesa.