Izbornik

Sastanak Upravnog odbora Europske mreže pravobranitelja za djecu u Strasbourgu

Sastanak Upravnog odbora Europske mreže pravobranitelja za djecu u Strasbourgu

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, kao članica Upravnog odbora Europske mreže pravobranitelja za djecu (ENOC), sudjelovala je 31. siječnja 2023. na sastanku Odbora održanom u Strasbourgu. Na Odboru je dogovoren radni plan te su definirane aktivnosti i najvažniji događaji u djelovanju Europske mreže pravobranitelja za djecu u 2023. godini. Ujedno se raspravljalo o suradnji Mreže s europskim institucijama te su imenovani predstavnici ENOC-a za sudjelovanje na pojedinim događajima u organizaciji Europske komisije, Vijeća Europe i UNICEF-a.

U sklopu sastanka ENOC-a održana je i rasprava na temu ostvarivanja dječjih prava u državama članicama Europske unije na kojoj su sudjelovali Henrik Kristensen, zamjenik izvršnog tajnika Odbora za socijalna prava Vijeća Europe; Dunja Mijatović, povjerenica za ljudska prava Vijeća Europe; Regina Jensdottir, voditeljica Odjela za djecu Vijeća Europe; te Leyla Kayacik, posebna predstavnica Vijeća Europe i tajnica Odjela za migracije.