Izbornik

Savjetovanje o novostima u ovršnom pravu

Savjetovanje o novostima u ovršnom pravu

Savjetovanje

U organizaciji Inženjerskog  biroa d.d., 5. studenoga 2012.  održano je savjetovanje “Novo ovršno pravo i predstečajni postupak”,  na kojem su o novinama u ovršnom pravu govorili Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda RH, Rankica Benc, javna bilježnica iz Varaždina, Anđelka Buneta predsjednica uprave FINA-e, Vinka Ilak, samostalna savjetnica u FINA-i i Anđa Redžić načelnica Odjela za naplatu u Službi za ovršni postupak Porezne uprave.

Istaknuto je tako da su razlozi za donošenje novog Ovršnog zakona  prije svega bili potreba rasterećenja sudova, ekonomičnost i potreba za ubrzanjem i djelotvornošću ovršnog postupka te postizanje više zaštite dužnika kod ovrhe na pokretninama. Budući da je ova problematika dijelom povezana i sa zaštitom prava i interesa djece, iz Ureda pravobraniteljice za djecu na skupu je bila savjetnica Gordana Filipović.