Izbornik

Studijski posjet delegacije Republike Makedonije

Studijski posjet delegacije Republike Makedonije

 Posjet iz MakedonijeDelegacija Republike Makedonije u studijskom je posjetu  Hrvatskoj, u organizaciji  UNDP-a Hrvatska i Savjeta za tranzicijske procese, koji djeluje pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, kao centar izvrsnosti u prenošenju iskustava i produbljivanju znanja stečenih tijekom procesa euroatlantskih integracija Republike Hrvatske. U sklopu programa, delegacija je 16. travnja 2013. posjetila i Ured pravobraniteljice za djecu, gdje je održan zajednički sastanak  s pravobraniteljicom za djecu i pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova.

Cilj sastanka bio je upoznavanje  s  organizacijom i načinom rada pravobraniteljskih institucija te prijenos iskustava stečenih tijekom procesa pridruživanja Europskoj uniji, budući da su članovi makedonske delegacije zaduženi za pripremu za pregovarački proces s Europskom unijom iz područja Poglavlja 23 (pravosuđe i temeljna prava).

Pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić članovima delegacije prenijela je osobna iskustva sudjelovanja u pregovaračkoj skupini za poglavlje 23, povezano s ostvarivanjem dječjih prava. Na sastanku je bilo riječi i o načinima ostvarivanja suradnje između pravobraniteljskih institucija u području suzbijanja diskriminacije te o ulozi specijaliziranih pravobranitelja u zaštiti ranjivih skupina. Članovi delegacije pokazali su zanimanje i za pravnu regulaciju pojedinih područja, kao što su slučajevi zločina iz mržnje, učešće žena u politici, poboljšanje položaja žena iz ruralnih sredina te organizacija maloljetničkog pravosuđa.