Izbornik

Sudjelovanje građana u procesu planiranja Državnog proračuna za razdoblje 2022.-2024.

U cilju podupiranja načela transparentnosti u procesu izrade Državnog proračuna ( za razdoblje 2022.-2024. godina), a kako bi se stvorili preduvjeti za učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga, odnosno upravljanje javnim resursima, Pravobranitelj za djecu,  omogućuje građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti davanje komentara na usvojeni financijski plan za razdoblje  2021.-2023. godina i prijedloge za novo proračunsko razdoblje. Stoga pozivamo građane i zainteresiranu javnost da se aktivno uključe u kreiranje proračuna svojim komentarima i prijedlozima na već usvojeni financijski plan za 2021.-2023. godina, a Ured će razmotriti zaprimljene prijedloge i komentare pri izradi prijedloga svojih financijskih planova za sljedeće trogodišnje razdoblje.

Komentari i prijedlozi mogu se dostaviti na adresu:

info@dijete.hr  koristeći priloženi obrazac.