Izbornik

Sudjelovanje građana u procesu planiranja Državnog proračuna za razdoblje 2023.-2025.

Sudjelovanje građana u procesu planiranja državnog proračuna

U cilju podupiranja načela transparentnosti u procesu izrade Državnog proračuna za razdoblje od 2024. do 2026. godine, radi stvaranja preduvjeta za učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga, Pravobranitelj za djecu,  omogućuje građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti davanje komentara na usvojeni financijski plan za razdoblje od 2023. do 2025. godine i prijedloge za proračunsko razdoblje od 2024. do 2026. godine.

Komentari i prijedlozi mogu se dostaviti na email:  info@dijete.hr, koristeći Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana proračunskog korisnika, najkasnije do 31. kolovoza 2023. godine.

Pozivamo građane i zainteresiranu javnost da se aktivno uključe u kreiranje proračuna svojim komentarima i prijedlozima na već usvojeni financijski plan za razdoblje od 2023. do 2025. godine, a Pravobranitelj će razmotriti zaprimljene prijedloge i komentare pri izradi prijedloga svojih financijskih planova za sljedeće trogodišnje razdoblje (2024-2026).