Izbornik

Suradnja s Dječjim kreativnim centrom DOKKICA iz Osijeka

Suradnja s Dječjim kreativnim centrom DOKKICA iz Osijeka

Na poziv Dječjeg kreativnog centra DOKKICA iz Osijeka, savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović gostovala je, na dan obilježavanja Međunarodnog dana prava djeteta 20. studenoga 2020., u tv-emisiji emitiranoj putem Facebook profila ove udruge. Predsjednica Centra DOKKICA Ines Novak i savjetnica pravobraniteljice istaknule su važnost toga datuma za svu djecu svijeta, naglasivši da su Ujedinjeni narodi na taj dan 1989. godine donijeli Konvenciju o pravima djeteta.

U razgovoru o dječjim pravima savjetnica S. Vladović posebno je govorila o pravu djece na participaciju, o Mreži mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu, kao savjetničkom tijelu koje čine djeca te o ulozi, djelokrugu i načinu djelovanja Ureda pravobraniteljice za djecu. Tema razgovora bila su i prava djece s problemima u ponašanju te prava djece koja su u sukobu sa zakonom, a bilo je riječi i o nizu drugih tema u vezi s potrebama djece i zaštitom njihove dobrobiti.

Razgovor o dječjim pravima za širok krug gledatelja/pratitelja Dokkice na ovoj društvenoj mreži bio je još jedan događaj kojim smo obilježili obljetnicu važnu za zaštitu dječjih prava. O interesu gledatelja za dječja prava i rad Ureda pravobraniteljice za djecu govori i podatak da je prilog pregledan više od 560 puta, a dostupan je i dalje na FB stranici Centra  DOKKICA.