Izbornik

Susret s djecom u Domu učenika u Vukovaru

Susret s djecom u Domu učenika u Vukovaru

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana dječjih prava, savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović posjetila je, 24. studenoga 2021., Dom učenika u Vukovaru. Tom prilikom je za učenike prvih razreda srednje škole održala prezentaciju o dječjim pravima, UN-ovoj Konvenciji o pravima djeteta, o načinu ostvarivanja i zaštite tih prava, te o ulozi i djelovanju Ureda pravobraniteljice za djecu. Tijekom i nakon prezentacije učenici su aktivno sudjelovali u raspravi, iskazivali svoja mišljenja i stajališta te postavljali pitanja koja se odnose na ostvarivanje, ali i kršenje njihovih prava u svakodnevnom životu. Pritom su pokazali zavidno znanje i razumijevanje koncepta dječjih prava, te iznijeli vlastito viđenje načina na koji se prava mogu učinkovitije ostvarivati u životu djece. (Foto: https://dom-ucenika-vukovar.hr/)