Izbornik

Susret s Odjelom za tretman djece s poremećajima u ponašanju u Rijeci

Pravobraniteljica Mila Jelavić i njezina savjetnica Danijela Žagar sastale su se 30. listopada 2008..u riječkom uredu pravobraniteljice za djecu s predstavnicama Odjela za tretman djece s poremećajima u ponašanju, riječkoga Centra za socijalnu skrb.

 

Sastanku s, u ime Odjela, nazočile Ljubica Šimić, Ivana Tončinić, Miljenka Mikulac, Mirjana Tuta i Neda Benas. One su predstavile djelokrug rada i aktivnosti tog Odjela CZSS Rijeka, koji se sastoji od osam djelatnika, a među njima su po tri socijalna pedagoga i socijalna radnika te dva psihologa.

Tom su prilikom predstavljeni rad i djelokrug Ureda pravobraniteljice za djecu te je istaknuta potreba za lokalnom povezanosti Centra s riječkim uredom pravobranitelja, radi boljeg uvida u problematiku sredine. Najčešći problemi s kojima se susreće Odjel za tretman djece s poremećajima u ponašanju, je čekanje na nalaze opservacija, dugotrajnost sudskih postupaka te pojava da odgojne ustanove ne primaju djecu, pod izlikom da je dijete “preteško za njih”.

Ukazano je na problem nepostojanja jasnih pravila i strukture u ustanovama za smještaj djece s poremećajima u ponašanju, kao i nedovoljnu edukaciju i superviziju, potrebu bolje lokalne koordinacije sa sudovima i državnim odvjetništvima. Naglašena je važnost uspostavljanja lokalne koordinacije svih nadležnih institucija te angažmana svih kapaciteta lokalne samouprave i uprave, kao i potreba bolje iskorištenosti preventivnih programa Obiteljskih centara.