Izbornik

Susret s Udrugom Trans Aid Croatia

Susret s Udrugom Trans Aid Croatia

DisforiaNa inicijativu Udruge Trans Aid Croatia u Uredu pravobraniteljice za djecu je 29. siječnja 2015. održan sastanak, a tema razgovora bili su problemi vezani uz postupak, uvjete i pretpostavke za promjenu spola, odnosno odabir života u drugom rodnom identitetu, s posebnim naglaskom na potrebu zaštite dobrobiti i prava transrodne djece i adolescenata.

 

Predstavnici Udruge Sanja Stanojević i Arian Kajtezović su pravobraniteljicu za djecu i njezine suradnice upoznali s inozemnim primjerima dobre prakse te s poteškoćama na koje transrodne osobe nailaze u Hrvatskoj. Posebno je naglašena potreba zaštite djece s rodnom disforijom od neprimjerenih postupaka vršnjaka i odraslih u okolini u kojoj odrastaju. Na sastanku je iskazana zabrinutost zbog toga što još uvijek nije donesena Lista stručnjaka ni Stručne smjernice, premda su Pravilnikom o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola i/ili života u drugom rodnom identitetu propisani rokovi u kojima se to već trebalo učiniti.

Bilo je govora i o iskustvima u vezi s funkcioniranjem Nacionalnog zdravstvenog vijeća. S obzirom na sudjelovanje socijalnih radnika u izradi mišljenja koje se prilaže Zahtjevu Nacionalnom zdravstvenom vijeću za davanje mišljenja o promjeni spola i/ili života u drugom rodnom identitetu te ulozi centara za socijalnu skrb u poduzimanju mjera neposredne zaštite djece, naglašena je potreba dodatnog educiranja i senzibilizacije stručnjaka u centrima za socijalnu skrb o tome kako pružiti podršku transrodnim osobama, posebice kad je riječ o djeci i adolescentima.

Na sastanku su, uz predstavnike Udruge i pravobraniteljicu Ivanu Milas Klarić, sudjelovale i njezina zamjenica Maja Gabelica Šupljika te savjetnica Davorka Osmak Franjić.