Izbornik

Tematska sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku – o obiteljskim centrima

Tematska sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku – o obiteljskim centrima

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora održao je 4. travnja 2019. tematsku sjednicu pod naslovom “Zašto treba vratiti samostalnost obiteljskim centrima”, u povodu donošenja novog Zakona o socijalnoj skrbi, kojim se planira ustrojavanje obiteljskih centara kao samostalnih javnih ustanova na području svih županija. Na sjednici je sudjelovala i ministrica Nada Murganić, a uz članove Odbora, sudionici su bili predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, centara za socijalnu skrb i podružnica obiteljskih centara, Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Hrvatske komore socijalnih radnika, Hrvatske udruge socijalnih radnika, udruge Roda, Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica i drugi. Na sjednici je bilo riječi o tome što donosi reorganizacija sustava skrbi za djecu i obitelj.

U raspravi je sudjelovala i zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika, koja je na nekim primjerima iz Ureda pravobraniteljice za djecu naglasila važnost dobrih praksi, kvalitetnih programa i usluga za djecu i roditelje koje pružaju samostalni obiteljski centri. Oni kroz savjetovanje, medijaciju, edukaciju i superviziju mogu pridonijeti dobrobiti djeteta i njegove obitelji na sve tri razine prevencije. Osim toga, obiteljski centri su, dok nisu postali podružnice centara za socijalnu skrb bili prepoznati u zajednici kao neugrožavajuće, nestigmatizirajuće i pozivajuće mjesto gdje se, bez plaćanja i uz povjerenje, mogu dobiti usluge savjetovanja ili tretmana i gdje nema „prijetnje“ od obiteljsko pravnih mjera. Zbog toga je to bilo dobro stručno „mjesto“ prevencije ili pravovremene podržavajuće intervencije koja još ne zahtijeva obiteljsko pravne mjere. Zbog svega toga, i iz perspektive Ureda pravobraniteljice za djecu, uočava se prednost u postojanju autonomnih i samostalnih  obiteljskih centara, koje svakako treba kadrovski i organizacijski osnaživati kao mjesta u kojima djeca i članovi obitelji mogu dobiti kvalitetne i brze usluge u svojoj zajednici. Oni bi trebali biti dostupni i novim klijentima i onima koji nisu u riziku, ali imaju neke dvojbe u vezi s različitim pitanjima o roditeljstvu i skrbi o djeci, kao i onima su već u zoni rizika – istaknula je zamjenica pravobraniteljice za djecu.