Izbornik

Tribine o slobodnom vremenu i internetu u Splitu

Sa željom da upozori na važnost slobodnog vremena u životu djeteta, kao i na potrebe i probleme djece u tom području te da potakne osmišljavanje i širenje kvalitetnih sadržaja slobodnog vremena, 25. i 26. rujna 2008. Ured pravobraniteljice za djecu  održao je tribine “Djeca u slobodnom vremenu” i  “Dva lica interneta”. Obje tribine održane su u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu.

 

U radu tribina sudjelovali su pravobraniteljica Mila Jelavić,  ravnateljica Uprave za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Jasenka Đenović, Sretna Roguljić iz Obiteljskog centra Split, Toni Maglica iz Dječjeg doma Maestral,  Ingrid Poljanić iz Gradske knjižnice M. Marulića, dr. Zlatko Miliša sa Sveučilišta u Zadru, mr. Lada Maleš s Filozofskog fakulteta i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, savjetnica pravobraniteljice za djecu Ana Pezo,  voditelj Odsjeka maloljetničke delinkvencije u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj Stipe Jagnjić i Gorana Dojčinović iz Ureda  UNICEF-a. Učenici osnovnih škola Grada Splita tom su prilikom predstavili svoje projekte vezane za dječja prava i slobodno vrijeme, a učenici III. gimnazije Split izveli su demonstraciju debate o temi “Dva lica interneta”, uz vodstvo mr. Danke Hrženjak Munivrana.

Zaključci tribina

 

Konvencija o pravima djeteta u članku 31. navodi djetetovo pravo na odmor i slobodno vrijeme, na igru i razonodu primjerenu njegovoj dobi, kao i na slobodno sudjelovanje u kulturnom životu i umjetnostima. “Država je obvezna poštovati i promicati pravo djeteta na puno sudjelovanje u kulturnom i umjetničkom životu te poticati stvaranje odgovarajućih i jednakih uvjeta za provođenje kulturnih, umjetničkih, rekreativnih i aktivnosti slobodnog vremena.”

 

 • Nužne su aktivnosti koje će pridonijeti razumijevanju pravih potreba djece i uvažavanju djece kao ravnopravnih građana, koji imaju pravo na izražavanje vlastitog mišljenja i participaciju u osmišljavanju i kreiranju programa koji su namijenjeni njima
 • Potrebno je voditi računa o jednakoj dostupnosti i jednakim mogućnostima sudjelovanja u aktivnostima slobodnog vremena svoj djeci, posebno djeci s teškoćama
 • Važno je poticati kvalitetne preventivne programe i promovirati pozitivnu praksu
 • Ovisno o dobi uključiti djecu u sudjelovanje i kreiranje programa slobodnog vremena kojis u namijenjeni upravo njima
 • U realizaciji preventivnih programa uključiti sve sektore društva, pogotovo one koji najsnažnije utječu na odgoj mladeži: obitelj,  školu, vršnjačke skupine, lokalnu zajednicu i medije
 • Potrebno je osigurati prostorne, kadrovske i druge uvjete za provođenje programa slobodnih aktivnosti (ustrojiti Centre za mlade u svim gradovima, organizirati programe tijekom školskih praznika i učiniti ih dostupnim svoj djeci)
 • Važno je poticati razvijanje kulture provođenja slobodnog vremena i stvaranje navika kod djece za smisleno bavljenje aktivnostima koje potiču stvaralaštvo i osobni razvoj
 • Nužno je osmisliti slobodno vrijeme i izvanškolske aktivnosti djece sukladno njihovim potrebama i najboljem interesu
 • Potrebno je uvesti licencije i edukacije za trenere i voditelje sportskih i drugih aktivnosti slobodnog vremena
 • Djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova moraju trajno biti uključeni u programe edukacije uz rad, s pretpostavkom njihova stručnog napredovanja
 • Potrebno je proširiti primjenu Protokola o postupanju u slučaju nasilja među djecom i nad djecom i u prostorima izvan odgojno obrazovnih ustanova i obitelji, u području slobodnog vremena djece  
 • Nužno je poboljšati suradnju i protok informacija među svim subjektima lokalne zajednice
 • Roditelje i stručnjake koji rade s djecom,  potrebno je senzibilizirati i educirati o tome kako štititi djecu od virtualnih opasnosti i o posljedicama koje mogu nastati kod djece zbog kršenja njihovih prava putem interneta
 • S obzirom na sve veću količinu vremena koje djeca provode uz različite medije, nužno je povećati broj stručnjaka iz oblasti medijske pedagogije
 • Poboljšati suradnju i protok informacija među svim subjektima koji najsnažnije utječu na odgoj mladež, a to su obitelj, škola, vršnjačke skupine, lokalna zajednica i mediji
 • Poboljšati koordinaciju u djelovanju na intenzivnijem postupanju u zaštiti djece od nasilja preko interneta (policija, državno odvjetništvo, škola i socijalne službe)
 • Predložiti dopune Kaznenog zakona i predložiti uvođenje novih kaznenih djela: vrbovanje djece preko interneta i cyberbullying
 • Provesti mjere Nacionalnog plana aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. koje se odnose na slobodno vrijeme