Izbornik

U Bruxellesu održana Opća skupština Eurochilda

U Bruxellesu održana Opća skupština Eurochilda

U Bruxellesu je 17. i 18. travnja 2019. održana Opća skupština Eurochilda i Dani članova (General Assembly and Members’ Days), na kojima je sudjelovalo više od 150 sudionika, što je dosad najveći broj. Ured pravobranitelja za djecu Republike Hrvatske član je ove mreže od 2015., a kao njegova predstavnica na ovim je aktivnostima sudjelovala savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar.

Eurochild je mreža organizacija i pojedinaca koja širom Europe radi na promociji i dobrobiti djece i mladih, a trenutačno ima 176 članova iz 34 europske države.

Uz redovite aktivnosti Opće skupštine u Buxellesu, primljeni su i novi članovi te je u djelovanje mreže uključeno novih 17 organizacija i pojedinaca. Na skupštini je sudjelovalo više od 150 sudionika, među kojima i 22 djece i mladih koji sudjeluju u aktivnostima Dječjeg vijeća Eurochilda (Eurochild Children’s Council). Predstavnicima prvog saziva Dječjeg vijeća Eurochilda istekao je mandat te su imenovani novi članovi. Tako će dosadašnjeg predstavnika iz Hrvatske Jana Galića zamijeniti Petra Deranja iz Opatije, a oboje su na ovim događanjima sudjelovali u pratnji predstavnica Društva “Naša djeca” Opatija – Sanje Škorić i Antonije Katić. Članovi Dječjeg vijeća Eurochilda u predstojećem će dvogodišnjem mandatu, na temeljima koje su postavila djeca iz prethodnoga saziva, zajednički raditi na promociji dječjih prava i dječje participacije diljem Europe.

Članovima mreže inspirativnim se riječima obratila novoimenovana predsjednica Eurochilda, Marie-Louise Coleiro Preca, bivša predsjednica Republike Malte, koja se već prvog dana svojeg mandata susrela s potpredsjednikom Europske komisije i podržala nastojanja mreže usmjerene na novi saziv Europskog parlamenta s težištem na pravima djece uz kampanju  Vote for Children.

Na Danima članova Eurochilda (Eurochild Members’ Days) sudjelovali su predstavnici Europske komisije: Valeria Setti, Josefine Hederstroem i Stefaan Hermans. U raspravi o njihovim aktivnostima za vrijeme mandata aktualnog saziva Europske komisije, djeca i mladi iz Dječjeg vijeća Eurochilda postavili su im brojna pitanja o mogućnostima unapređivanja položaja djece i participacije djece u Europi

U paralelnim radionicama članovi mreže aktivno su sudjelovali u raspravi o temama koje se odnose na predstojeće izbore za Europski parlament, predstojeću kampanju Eurochilda, participaciju djece, budžetiranje EU, razvoj mreže te o raznim temama po izboru članova.

Središnja tema bili su predstojeći izbori za Europski parlament, utjecaj Brexita na aktualna događanja te kampanja mreže Eurochild usmjerena na poticanje kandidata da postanu šampioni prava djece. Godina 2019. važna je i zato što se u njoj obilježava 30 godina Konvencije UN-a o pravima djeteta te 15 godina rada Eurochilda.

Više o ovogodišnjoj Općoj skupštini i Danima članova pročitajte ovdje.