Izbornik

Udruga FICE: Participacija djece u sustavu alternativne skrbi

Udruga FICE: Participacija djece u sustavu alternativne skrbi

U organizaciji Udruge FICE Hrvatska, u Maloj kući dječjih prava pri Uredu pravobraniteljice za djecu, 15. studenoga 2019. održan je stručni skup pod naslovom “Aktivna participacija djece i mladih iz sustava alternativne skrbi”. Budući da se skup održava u mjesecu u kojem obilježavamo 30 godina Konvencije o pravima djeteta, to je ujedno bila prilika za osvrt na implementaciju prava na participaciju ili sudjelovanje djece u procesima donošenja odluka koje se odnose na njih, s posebnim naglaskom na ostvarivanje toga prava djece i mladih u alternativnoj skrbi. Riječ je o djeci i mladima koji se nalaze u udomiteljskim obiteljima i domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Na skupu su predstavljene nacionalne preporuke za unapređivanje sustava alternativne skrbi koje su djeca i mladi izradili u okviru participativnih grupa te preporuke do kojih se došlo međunarodnom razmjenom mladih u organizaciji Udruge FICE. Uz predstavljanje preporuka, putem panel rasprave i okruglog stola na kojima je sudjelovala i savjetnica pravobraniteljice za djecu Davorka Osmak Franjić, tom se prilikom govorilo o važnosti ostvarivanja participativnih prava djece i mladih, s naglaskom na djecu i mlade u alternativnoj skrbi te su prikazani domaći i međunarodni primjeri i načina na koje djeca i mladi ostvaruju svoja participativna prava. (Foto: fice.hr)