Izbornik

Uključiti djecu iz Ukrajine u odgojno-obrazovni sustav

Uključiti djecu iz Ukrajine u odgojno-obrazovni sustav

U Uredu pravobraniteljice za djecu, 23. ožujka 2022., održan je sastanak s predstavnicima Foruma za slobodu odgoja i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku o uključivanju u odgojno-obrazovni sustav djece koja su raseljena iz Ukrajine i pristigla u Republiku Hrvatsku. Na sastanku su sudjelovale Eli Piaca Plavšić i Ana Munivrana iz Foruma za slobodu odgoja, te Mirjana  Šalinović i Ivana Ćosić iz UNICEF-ovog Ureda, a s njima su razgovarale pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević i njezina savjetnica Nina Ćurčić.

Pravobraniteljica za djecu izvijestila je prisutne o preporukama koje je do sada uputila Vladi RH, koje se odnose i na obrazovanje. Sudionici su razgovarali o uključivanju djece u školu te izrazili zabrinutost oko postojećih kapaciteta nekih škola za prijam djece. Potrebno je osnaživati i djecu i nastavnike, posebno razvijati kompetencije učitelja za poučavanje na nematerinskom jeziku, osnaživati i domicilnu djecu, voditi računa o potrebi za kriznim intervencijama i podrškom roditeljima, te predvidjeti mogućnosti uključivanja majki kao medijatora. Na sastanku su dogovorene daljnje aktivnosti nakon što se pribave podaci o broju djece uključene u odgojno-obrazovni sustav.