Izbornik

Uloga učitelja u zaštiti prava djeteta

Uloga učitelja u zaštiti prava djeteta
skola_1Zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika održala je 13. svibnja 2009. na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu predavanje “Uloga učitelja u zaštiti prava djeteta, ishodišta i okviri”. Predavanje je održano u okviru kolegija Odgoj za ljudska prava koji ostvaruje Katedra za pedagogiju i didaktiku, a zajedno sa zagrebačkim studentima pratili su ga i budući učitelji i odgojitelji, studenti Artesis University College iz Antwerpena. Belgijski studenti gostuju u Zagrebu u sklopu Projekta međunarodne suradnje Učiteljskog fakulteta i Visoke škole iz Antwerpena.
Kako su i Belgija i Hrvatska članice Europske mreže pravobranitelja za djecu bilo je zanimljivo podijeliti razmišljanja o dječjim pravima. Zamjenica pravobraniteljice za djecu mr. sc. Maja Gabelica Šupljika predstavila je pritom normativni okvir zaštite ljudskih prava, ustroj i djelovanje Ureda pravobraniteljice za djecu u Hrvatskoj i njegovu ulogu, neke podatke iz rada Ureda i primjere situacija s kojima s susreću učitelji u školi, a tiču se prava djece. Govorila je, također, o odnosu prava i odgovornosti i djece i odraslih.
Studente je zanimao način rada pravobraniteljice, raširenost savjetodavnog rada te odnos između općih inicijativa Ureda i razmatranja pojedinačnih slučajeva. Pitali su i tko su najčešći podnositelji prijava o kršenju dječjih prava te na koji su način djeca u Hrvatskoj informirana o postojanju institucije Pravobranitelja za djecu.