Izbornik

Uspješno startala 4. generacija MMS-a

Uspješno startala 4. generacija MMS-a

Prvi „veliki“ sastanak svih članova novoga saziva Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu (MMS-a) održan je 24. i 25. studenoga 2017. u Donjoj Stubici. Novi članovi MMS-a došli su iz Zagreba, Zlatara, Karlovca, Osijeka, Suhopolja, Hreljina, Tinjana, Pićna, Splita i Solina. Tom su se prilikom prvi put svi međusobno upoznali, dogovorili o načinu timskoga rada i započeli s planiranjem svojega budućega rada u ulozi savjetnika, suradnika i ambasadora pravobraniteljice za djecu.

Bio je to i prvi susret s pravobraniteljicom za djecu Helencom Pirnat Dragičević.

Prethodno su održani prvi regionalni sastanci u uredima pravobraniteljice u Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu. Na prvom sastanku na nacionalnoj razini dvadesetak je mladih savjetnika bilo u prilici oformiti tim, dogovoriti se o načinu rada u grupi, donijeti vlastita o pravila ponašanja na zatvorenom e-forumu u kojem će raspravljati o temama koje smatraju važnima te se dogovoriti o načinu komuniciranja s javnošću i medijima.

Voditeljica MMS-ovoga tima savjetnica pravobraniteljice za djecu Davorka Osmak Franjić ih je, zajedno s ostalim odraslim savjetnicama, pozvala da se prisjete svega što već znaju o dječjim pravima. Kroz raznovrsne oblike učenja kroz igru i rad u manjim skupinama detaljnije su se upoznali sa sadržajem Konvencije o pravima djeteta, uočavali razlike između želja i potreba te raspravljali o pojedinim pravima. Otkrili su i da za neka od svojih prava do tada nisu ni znali, primjerice, za pravo na pristup informacijama ili pravo na slobodu udruživanja.

Mladi savjetnici su također razgovarali o tome što očekuju od svojega angažmana u MMS-u, kojim bi se temama posebno željeli baviti, što smatraju osobito važnim, kao i o tome kako bi se i djeci i odraslima moglo pomoći da bolje upoznaju i razumiju dječja prava, odnosno da ih poštuju.

Završni blok aktivnosti bio je posvećen medijima. Najprije su članovi MMS-a razgovarali o tome koji i kakvi sadržaji bi bili poželjni i zanimljivi u televizijskim emisijama za djecu i na koji način bi se kroz dječji tv-program moglo govoriti o pravima djece. Na kraju su zajednički razmišljali o tome na koji način bi u javnosti mogli predstaviti ulogu i rad MMS-a i svoju suradnju s pravobraniteljicom, a svoje su ideje i prezentirali kroz igru „davanja izjava novinarima“.

Novi MMS-ov tim na dvodnevnom se sastanku upoznao, sprijateljio i dobrim dijelom uhodao kao aktivna i povezana skupina ravnopravnih suradnika. Njihova očekivanja od budućeg zajedničkog rada su velika, a pokazali su da imaju što reći i da mnogo toga znaju. Ubrzo će započeti i njihove žive rasprave na e-forumu u kojima će dalje razvijate svoje originalne inicijative, pristupe i metode rada.

Dakle, i četvrta generacija MMS-a izvrsno je startala.