Izbornik

Vlada RH donijela Nacionalnu strategiju za djecu

Vlada RH donijela Nacionalnu strategiju za djecu

DjecamjehuriciVlada Republike Hrvatske usvojila je, na svojoj 184. sjednici održanoj 25. rujna 2014.,  Nacionalnu strategiju za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020.

 

Strategija se fokusira na četiri glavna cilja – unapređivanje i osiguravanje usluga prilagođenih djeci u pravosuđu, zdravstvu, socijalnoj skrbi, obrazovanju, sportu, kulturi, na eliminaciju svih oblika nasilja nad djecom te osiguranje prava djece u ranjivim situacijama, kao i aktivno sudjelovanje djece. Prema Strategiji, za svaki od četiri cilja, temeljem analize postignuća i poteškoća, definirani su prioriteti, konkretni ciljevi te uz njih vezane mjere i nositelji. Za koordinaciju i praćenje provedbe Strategije, kao i usklađivanje s drugim srodnim strategijama i nacionalnim dokumentima, nadležno je Vijeće za djecu, a Vlada će usvajati dvogodišnje, odnosno trogodišnje akcijske planove za provedbu Strategije – objavljeno je na stranici Ministarstva socijalne politike i mladih.

Nacionalnu strategiju za prava djece pročitajte ovdje.