Izbornik

Za veću dostupnost sporta djeci i bolju zaštitu od nasilja

Za veću dostupnost sporta djeci i bolju zaštitu od nasilja

Na skupu pravobraniteljice za djecu pod naslovom “Djeca u sportu”, održanom 2. lipnja 2022. u Splitu u Gradskoj knjižnici Marka Marulića, posebno je istaknuta važnost tjelesnih aktivnosti i sporta za razvoj djece i odgovornost odraslih da svakom djetetu osiguraju dostupnost, kvalitetu i zaštitu od bilo kojeg oblika nasilja u sportu. Pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević navela je kako njezin Ured godinama prati zaštićenost prava djece u sportu kroz rad na pojedinačnim slučajevima, te svojim preporukama, upozorenjima i prijedlozima nastoji unaprijediti stanje prava djece koja se bave sportom. Najčešće pritužbe roditelja i djece, koje je pravobraniteljica primala proteklih godina, odnosile su se na nepedagoško, neprimjereno i nasilno ponašanje trenera prema djeci sportašima.

Stoga je na skupu naglašeno kako je potrebno unaprijediti mehanizme zaštite djece-sportaša koja prijavljuju nasilje, pri čemu je posebno važno educirati osobe koje rade s djecom u sportu o temama iz područja psihologije i pedagogije te o načinima pomoći djetetu koje je žrtva nasilja. Također je potrebno uvesti sustav licenci za trenere, njihov stručno-pedagoški nadzor  te protokole za zaštitu prava djece u sportu. Pravobraniteljica je također predstavila svoje inicijative za dopune Zakona o sportu, istaknuvši posebno da očekuje izmjene odredbe koja se tiče pravnih posljedica pravomoćne osude, te vođenja kaznenog i prekršajnog postupka.

Tjelesna aktivnost, kretanje i sport jako su važni za djetetov psihofizički razvoj. Osim pozitivnih učinaka na zdravlje i prevenciju različitih oboljenja, bavljenje sportom ima i odgojni učinak, pomaže u socijalizaciji i učenju različitih vještina, a ima i preventivni učinak za nepoželjne oblike ponašanja. Upravo zbog toga važno je sport učiniti dostupnim svakom djetetu, neovisno o tome gdje dijete živi, ima li sportske talente ili teškoće u razvoju i neovisno o materijalnom statusu njegove obitelji. Nakon dvije pandemijske godine, tijekom kojih je u pojedinim periodima bavljenje sportom bilo zabranjeno, a djeca su pritom veliki dio vremena pohađala nastavu od kuće, uz manjak kretanja i sportskih aktivnosti, odgovornost je svih odraslih stvoriti primjerene i poticajne uvjete za uključivanje djece u sport.

Na stručnom skupu o zaštiti djece u sportu, uz pravobraniteljicu H. Pirnat Dragičević, izlaganja su održali stručnjaci i znanstvenici koji se bave ovom temom iz različitih perspektiva. Državni tajnik Ministarstva turizma i sporta Tomislav Družak održao je izlaganje pod naslovom “Prevencija nasilja u sportu kroz preventivne programe za djecu te poticanje zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja”. Sportska psihologinja prof. Vedrana Radić Brajnov svoje je izlaganje naslovila “Pravo na sigurnu igru – zaštita od zlostavljanja u sportskom okružju”, a doc. dr. sc. Zrinka Greblo Jurakić s Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu predstavila je svoje istraživanje o iskustvima mladih sportaša i sportašica s različitim oblicima nasilja u sportu. O važnoj ulozi lokalnih zajednica i jedinica lokalne samouprave u omogućavanju pristupa djece sportskim aktivnostima govorila je gradonačelnica Korčule Nika Silić Maroević, koja se posebno pozabavila temom o dostupnosti sporta djeci na otocima. A asistentica na Kineziološkom fakultetu u Splitu Barbara Gilić prikazala je rezultate svojeg istraživanja “Tjelesna aktivnost i fitness status adolescenata”, posebno se usmjerivši na utjecaj pandemije na bavljenje djece rekreativnim i sportskim aktivnostima. Skup je zajedno s pravobraniteljicom moderirala njezina savjetnica Branka Reić Kukoč.

Organizirajući skup “Djeca u sportu” pravobraniteljica je željela potaknuti i lokalne zajednice na osvješćivanje dječjih potreba, kao i njihove odgovornosti za osiguravanje uvjeta za bavljenje sportom. Naime, upravo su poticanje i promicanje sporta te provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata dio programa javnih potreba u sportu za što se sredstava osiguravaju iz proračuna jedinica lokalne samouprave. Često o odlukama njihovih  čelnika ovisi i mogućnost korištenja sportskih građevina. Dužnost je i odgovornost svih koji se skrbe i brinu o djeci poticati ih na bavljenje sportom. Pritom je iznimno važno pratiti potrebe djece i uočiti što je za djecu poticajno, a što su prepreke i teškoće koje ih obeshrabruju ili odvraćaju od bavljenja sportom. Istraživanja pokazuju da će na motivaciju djece utjecati mogućnost izbora sportskih aktivnosti, educirani i kompetentni treneri, sigurno okruženje (oslobođeno od nasilja) u bavljenju sportskim i rekreativnim aktivnostima, te dostupni mehanizmi zaštite u slučajevima povreda dječjih prava. Stoga to svakako treba imati na umu u daljnjem razvoju i unapređivanju prava djece u slobodnom vremenu, koje uključuje pravo na bavljenje sportom i rekreacijom.