Izbornik

Strateški plan

Icon

Strateški plan Pravobranitelja za djecu za razdoblje 2020. - 2022.

Icon

Strateški plan Pravobranitelja za djecu za razdoblje 2019. - 2021.

Icon

Strateški plan Pravobranitelja za djecu za razdoblje 2018. – 2020.

Icon

Strateški plan za razdoblje 2017. 2019.

Icon

Revidirani Strateški plan Pravobranitelja za djecu za razdoblje 2016.-2018.

Icon

Strateški plan za razdoblje 2016. - 2018.

Icon

Tablica veze Strateškog plana za razdoblje 2015.-2017. i Državnog proračuna RH - Revidirana

Icon

Strateški plan za razdoblje 2015. - 2017.

Icon

Strateški plan za razdoblje 2014. - 2016.

Icon

Strateški plan za razdoblje 2013. - 2015.