Izbornik

Predstavljeno istraživanje “Pozitivan razvoj adolescenata u Hrvatskoj”

Predstavljeno istraživanje “Pozitivan razvoj adolescenata u Hrvatskoj”

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja 13. prosinca 2019. predstavljeni su preliminarni rezultati istraživanja “Pozitivan razvoj adolescenata u Hrvatskoj” koje je proveo Laboratorij za prevencijska istraživanja Odsjeka za poremećaje u ponašanju Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu, uz financijsku potporu Sveučilišta u Zagrebu, a pod vodstvom doc. dr .sc. Mirande Novak.

Istraživanje je provedeno u 77 srednjih škola u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Puli na uzorku od 10.138 učenika. Cilj je bio istražiti pozitivni razvoj adolescenata te procijeniti njihove potrebe i snage, kako bi se osigurala sveobuhvatna slika i omogućilo na dokazima utemeljeno planiranje preventivnih aktivnosti i ulaganja u prevenciju. Istraživali su se zaštitni čimbenici, kao što su školsko okruženje, podrška obitelji, prijatelja i drugih odraslih osoba te rizični čimbenici, kao što su izostanci ili “markiranje” iz škole, rizično seksualno ponašanje, vršnjačko nasilje i nasilje u partnerskim vezama, igre na sreću i korištenje sredstava ovisnosti, korištenje interneta te mentalno zdravlje adolescenata.

Na predstavljanju rezultata istraživanja sudionike su pozdravile ministrica odgoja i obrazovanja Blaženka Divjak te dekanica ERF-a Snježana Sekušak–Galešev. Voditeljica istraživanja Miranda Novak i njezine suradnice Martina Ferić i Josipa Mihić predstavile su dobivene rezultate na nacionalnoj razini iz individualne, obiteljske i školske perspektive.

Nakon predstavljanja rezultata održana je panel rasprava na kojoj su stručnjaci iz različitih sustava i djeca komentirali rezultate iz perspektive svojega stručnog djelovanja i uloge. Sudjelovali su stručnjaci iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje, Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj, Grada Zagreba, Psihijatrijske bolnice za djecu i mlade grada Zagreba, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar te dvoje učenika zagrebačkih srednjih škola.

U panel raspravi sudjelovala je i savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović koja je tom prilikom upoznala prisutne s načinom rada Ureda pravobraniteljice i metodologijom i instrumentima procjene stanja dječjih prava koju promjenjuje Ured. Naglasila je korisnost dobivenih rezultata istraživanja te potrebu da se oni koriste kao znanstvena podloga za planiranje preventivnih programa i aktivnosti u zajednici. (Foto: mzo.gov.hr)