Sažetak Izvješća o radu pravobraniteljice za djecu za 2004. godinu