Izbornik

Osnovne informacije o pravobraniteljici za djecu – za djecu i odrasle iz Ukrajine

Ako si dijete, imaš brigu, strah ili pitanje, reci to odrasloj osobi koja nosi oznaku Crvenog križa, civilne zaštite, UNICEF-a ili policije, na graničnom prijelazu, na mjestu privremenog smještaja ili drugdje.

Pravobraniteljica za djecu je neovisna zaštitnica prava djece koju imenuje Hrvatski sabor. Njezina je zadaća pratiti kako se u Republici Hrvatskoj ostvaruje UN-ova Konvencija o pravima djeteta, te ispunjava li država svoje obveze u zaštiti prava djece. U tom cilju prati postupanje institucija i tijela odgovornih za zaštitu djece, ovlaštena je tražiti od njih izvješća o postupanju te davati prijedloge i preporuke za zaštitu prava i najboljih interesa djece.

Ima pravo pristupa u prostorije i uvida u način ostvarivanja brige o djeci koja su smještena izvan obitelji. Posebnu pažnju posvećuje zaštiti ranjivih skupina djece, kao što su djeca s teškoćama u razvoju, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca koja su morala napustiti svoje domove, djeca bez pratnje i drugi.

Pravobraniteljica prima pritužbe djece i odraslih u situacijama kad su djeci uskraćena ili povrijeđena njihova prava ili kad od nadležnih institucija nisu dobila odgovarajuću zaštitu. Pritužbe se mogu podnijeti:

– putem e-maila na info@dijete.hr,

– poštom na adresu: Pravobranitelj za djecu, Teslina 10, 10000 Zagreb

– dolaskom u urede pravobranitelja za djecu u Zagrebu, Osijeku (Šetalište P. Preradovića 7), Rijeci (Trpimirova 3) i Splitu (Braće Kaliterna 10).

Više informacija dostupno je na www.dijete.hr.

Telefon: 01/4929 669

Faks: 01/4921 277

(tekst na ukrajinskom dostupan je ovdje)

 

Pročitajte više