Izjava o pristupačnosti

Pravobranitelj za djecu nastoji svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, br. 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL EU, L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Pravobranitelja za djecu koje se nalazi na adresi: https://dijete.hr/.

Stupanj usklađenosti

Ova mrežna stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • dio slika nema prikladan tekstualni opis
  • pojedine poveznice nemaju prikladan opis
  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne za čitače ekrana
  • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje.

Pravobranitelj za djecu radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti te će u daljnjoj nadogradnji svoje mrežne stranice nastojati podići razinu pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 27. listopada 2020. godine na temelju vlastite samoprocjene.

Pravobranitelj za djecu će redovito ažurirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Izjava o pristupačnosti posljednji je put revidirana 30. kolovoza 2021. godine.

Povratne informacije i podaci za kontak

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Pravobranitelja za djecu.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Pravobranitelja za djecu korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: ppi@dijete.hr ili poštom na adresu: Pravobranitelj za djecu, Teslina 10, 10000 Zagreb.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13 i 85/15).

Kontakt:
Povjerenik za informiranje
Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb
e-mail: pristupacnost@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr