6. kongres socijalnih pedagoga „Novo doba, nove perspektive“ održan u Biogradu na Moru

6. kongres socijalnih pedagoga „Novo doba, nove perspektive“ održan u Biogradu na Moru

U organizaciji Hrvatske udruge socijalnih pedagoga i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u Biogradu na Moru je od 25. do 27. rujna 2023. održan 6. kongres socijalnih pedagoga pod nazivom „Novo doba, nove perspektive“. Na kongresu se okupilo oko 150 socijalnih pedagoga iz cijele Hrvatske koji su zaposleni u različitim sustavima: odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, pravosuđe i zatvorski sustav, zdravstvo, akademska zajednica i različiti fakulteti te privatni i nevladin sektor. Kroz brojna izlaganja, simpozije, radionice, prezentacije rezultata najnovijih znanstvenih istraživanja te poster prezentacije, stručnjaci su podijelili svoja iskustva rada s djecom, mladima i odraslima te najnovije spoznaje utemeljene na znanstvenim istraživanjima koja su polazišta za djelovanje u praksi.

Socijalni pedagozi stručnjaci su koji djeluju na području detekcije, dijagnostike, prevencije i tretmana problema u ponašanju kod djece, mladih i odraslih. Svojim znanjem i stručnim vještinama skrbe o najslabijim, ponekad i marginaliziranim skupinama našeg društva. Rade u svim društvenim područjima koja utječu na zdravlje i kvalitetu života pojedinaca, skupina i cjelokupne zajednice. Zbog potrebe što kvalitetnijeg rada s ljudima, kontinuirano se usavršavaju i educiraju pa mnogi od njih dovršavaju psihoterapijske edukacije, stječu razne vještine putem treninga te se usavršavaju kroz doktorske studije.

Kongres je iznjedrio brojna nova saznanja i perspektive, što je pokazatelj da se socijalna pedagogija neprestano razvija kao znanost i struka, pri čemu socijalni pedagozi iskazuju visoku razinu svojih kompetencija stečenih na matičnom fakultetu i putem naknadnih edukacija.

Na kongresu je sudjelovala i savjetnica pravobraniteljice za djecu, socijalna pedagoginja Sanja Vladović.