Evaluacijski procesi kao prilika za dodatno unapređenje položaja djece

Ured UNICEF-a za Hrvatsku je 25. listopada 2022., uz podršku regionalne savjetnice za evaluacije Ashley Wax, organizirao sastanak o temi “Evaluacijski procesi kao prilika za dodatno unapređenje položaja djece”. Svrha sastanka bila je: upoznavanje sudionika s evaluacijskim procesima vođenim ili podržanim od strane UNICEF-a; informiranje o tekućim i planiranim evaluacijama; razmjena iskustava o dosadašnjim evaluacijskim praksama i mehanizmima kojima su se rezultati i preporuke evaluacija primijenili za dobrobit djece i obitelji, kao i naučenim lekcijama; identificiranje prilika za daljnje unapređenje i korištenje evaluacijskih procesa za poboljšanje položaja djece u Hrvatskoj.

Na sastanku su sudjelovale zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika i savjetnica pravobraniteljice Dubravka Težulat. U raspravi se M. Gabelica Šupljika posebno osvrnula na vrijednost provedbe i kvalitativne i kvantitativne evaluacije, kao i na to koliko je važno da rezultati i podaci različitih sustava budu komparabilni. Također je upozorila na preporuke UN-ovog Odbora za prava djeteta, kao i Mreže europskih pravobranitelja za djecu – ENOC-a o tome da je važno procjenjivati kakve će učinke na djecu izazvati ono što planiramo raditi, kao i evaluirati stvarno postignute učinke nakon što implementiramo mjere i provedemo aktivnosti za djecu.