Filtriranje sadržaja na internetu

Filtriranje sadržaja na internetu

copy_of_clip_image002Na Tehničkom fakultetu u Rijeci od 10. do 12. studenog 2008. godine održana je 10. CARNet-ova korisnička konferencija – CUC 2008, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te uz podršku Grada Rijeke i Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. U njezinom je sklopu 12. studenoga održan okrugli stol “Filtriranje sadržaja danas i sutra”.

U radu okruglog stola sudjelovali su ravnatelj Uprave za informatiku i tehnologijeMinistarstva znanosti, obrazovanja i športa Zoran Paldi, zamjenik ravnatelja CARNet-a Vlado Pribolšan, voditelj projekta Content Filtering CARNet-a Emil Marmelić, Jurica Vratarić iz CARNetova Odjela podrške korisnicima i savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar.

U uvodnom dijelu objašnjena je potreba za sustavom filtriranja sadržaja dostupnog putem interneta te na koji način neprimjereni sadržaj negativno utječe na školsku djecu i njihov razvoj. Prezentirana je usluga od samih početaka njezina uvođenja, zatim odabir softvera i kategorija stranica koje se želi zabraniti, pilot projekt i uvođenje sustava u mrežu škola koje su spojene na CARNet-ovu mrežnu infrastrukturu. Usluga je u primjeni od travnja 2007., temeljem odluke MZOŠ, kojom je u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Konvencije o kibernetičkom kriminalu i Nacionalnim programom za informacijsku sigurnost dana suglasnost za filtriranje sadržaja u okviru Hosting usluge za osnovne i srednje škole.

Spajanjem škola na CARNet mrežu, učenicima i nastavnicima u školama postali su dostupni svi sadržaji i usluge koje se nalaze na internetu. CARNet je početkom 2007. započeo s implementacijom sustava za filtriranje neprimjerenih sadržaja, kako bi ih se učinilo nedostupnima sa školskih računala. Sustav za filtriranje prometa CA eTrust Secure Content Manager radi na principu zabrane prikazivanja internetskih stranica koje se nalaze u određenoj kategoriji. Svaka internetska stranica kategorizirana je s obzirom na sadržaj koji nudi, a promet se filtrira odabirom kategorija koje se neće prikazivati.

Kategorizacija stranica provodi se trajno, a nove verzije baze podataka automatizirano se provjeravaju svakih nekoliko sati. Usto, moguće je i ručno dopustiti ili zabraniti prikaz određene stranice. Svaka internetska stranica se može nalaziti u jednoj ili više kategorija. Kategorije koje CARNet filtrira za škole su: Drugs; Gambling; Gambling Related; Gruesome Content; Hate Speech; Hacking; Malicious Sites; Nudity; Profanity; Pornography; School Cheating Information; Spam; Tobacco; Violence.

Popis kategorija je na engleskom jeziku zbog njegove raširenosti na internetu te lakše kategorizacije stranica s nehrvatskog govornog područja.

Zabrana prikazivanja nepoželjnih internetskih stranica odnosi se samo na pristup internetu s računala u osnovnim i srednjim školama. Filtrira se samo nekriptirani web promet preko HTTP protokola. Upravo na taj način se i dolazi do najvećeg broja djeci neprimjerenih sadržaja, a njegovim filtriranjem ne narušava se privatnost korisnika. E-mail adresa filtriranje@skole.hr otvorena je za sve upite vezane uz ovu uslugu, kao i za prijavu stranica za koje netko smatra da su krivo kategorizirane. Ako korisnici smatraju da je stranica krivo kategorizirana, trebaju poslati njezin URL na navedenu adresu, a administratori će provjeriti upit i obavijestiti ih o poduzetoj akciji.

Na okruglom stolu raspravljalo se o zakonskom okviru filtracije sadržaja, razlozima potrebe i važnosti filtracije sadržaja dostupnih djeci te su razmatrani brojni primjeri iz prakse. Raspravljeno je i pitanje smisla ove usluge, s obzirom na samu prirodu interneta i potrebu da bude otvoren svima.

Istaknuta je važnost uloge odraslih u zaštiti djece i to pravilnom i pravovremenom edukacijom, kao i preventivnim programima kako bi se djecu zaštitilo od opasnosti internet. Istaknuta je potreba za instaliranjem programa za filtriranje sadržaja neprimjerenih djeci, koji će pokrivati sav promet (dakle, ne samo http) i to ne samo na računalima u odgojno-obrazovnim ustanovama, već i u knjižnicama, internet cafeima i računalima u obiteljskome domu. No, i nadalje je nužan nadzor odraslih te edukacija djece i odraslih o korištenju interneta na siguran i odgovoran način radi pristupa pozitivnim sadržajima i shvaćanju da je računalo i mobitel alat za stjecanje znanja, druženje i zabavu. O tome valja voditi računa zbog mogućih zlouporaba od strane druge djece i odraslih, a na štetu djece.

U tom smislu istaknuta je važnost donošenja provedbenih propisa kojima će se osigurati zaštita djece od neprimjerenih sadržaja. Naime, pred HAPEK-om je u tijeku izrada Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te mjerilima kakvoće elektoničkih komunikacijskih mreža i usluga. Na izrađeni prijedlog Pravilnika Ured pravobraniteljice za djecu dostavio je svoje mišljenje i prijedloge, koji su dostupni javnosti na stranici javne rasprave www.telekom.hr.

Naime, predložena je izmjena prijedloga Pravilnika radi bolje zaštite djece od pristupa sadržaju koji nije namijenjen djeci, proširivanje te zaštite na cijelu elektroničku komunikacijsku mrežu, tako da pokriva nepokretnu i pokretnu te pristup internetu, kao i usluge s dodanom vrijednosti, sve s ciljem sprečavanja potupravnih i prijevarnih radnji i drugih štetnih djelovanja koja mogu ugroziti prava i interese djece kao korisnike tih usluga.

Na okruglom stolu upozoreno je kako je nužno poučiti djecu o mogućim opasnostima na internetu, izraditi brošure za djecu, roditelje i nastavnike, provoditi edukaciju na satovima razredne nastave i roditeljskim sastancima te senzibilizirati roditelje za problem cyberbullyinga i drugih rizika koji prijete djeci.