Godišnja konferencija Europske mreže pravobranitelja za djecu na temu neovisnosti institucija za dječja prava

Godišnja konferencija Europske mreže pravobranitelja za djecu na temu neovisnosti institucija za dječja prava

Članovi Europske mreže pravobranitelja za djecu sastali su se od 19.- 21. rujna 2023. u Bruxellesu, u Flamanskom parlamentu, na 27. godišnjoj konferenciji i skupštini mreže. Domaćin je ove godine bio flamanski ured pravobranitelja za djecu.

Tema konferencija bila je Jačanje neovisnih institucija za dječja prava: podrška dječjim pravima u Europi.“ Na ovim aktivnostima sudjelovali su pravobranitelji i povjerenici za djecu iz cijele Europe i šire, predstavnici ključnih europskih i međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija, vladinih tijela, brojni stručnjaci i drugi dionici koji se bave pravima djece.

Uz odrasle sudionike, na konferenciji je sudjelovalo 18 djece i mladih iz Andaluzije, Armenije, Baskije, Belgije, Hrvatske, Katalonije, Cipra, Estonije, Grčke, Islanda, Jerseya, Italije, Luksemburga, Malte, Sjeverne Irske, Poljske, Slovačke i Škotske u pratnji svojih koordinatora.

Na konferenciji je sudjelovala i mlada savjetnica pravobraniteljice za djecu Karla Lea Čerkuć iz Zagreba, članica pete generacije Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu i članica grupe djece ENYA Foruma održanog u srpnju ove godine na Malti. Ona je s drugih 17 djece i mladih na konferenciji sudjelovala u predstavljanju ENYA-e, preporuka djece i mladih koje su formulirane na forumu na Malti, a koje su se odnosile na dostupnost, vidljivost, angažman i na moć/snagu nezavisnih institucija za dječja prava.

Izuzetno smo ponosni na sudjelovanje i angažman naše Mreže mladih savjetnika u ovom projektu i Karle Lee koja je kao njihova predstavnica u Bruxellesu svojim aktivitetom značajno doprinijela ovim međunarodnim aktivnostima u formalnom dijelu programa, ali i u popratnim aktivnostima susreta i aktivnosti.

Europska mreža mladih savjetnika (ENYA) sastavni je dio Europske mreže pravobranitelja za djecu (ENOC) od 2009. Ove godine 18 institucija članica ENOC -a sudjeluje u ENYA 2023 “Neka mladi govore, Neka mladi govore o promociji i zaštiti dječjih prava” (Let’s Talk Young, Let’s Talk about Promoting and Protecting Children’s Rights).

Svaka institucija koja sudjeluje u projektu organizirala je aktivnosti s djecom i mladima koji su raspravljali o tome kako bi neovisne institucije za dječja prava (Independent Children’s Rights Institutions – ICRIS) trebale promicati i zaštititi prava djece na učinkovit i prikladan način. Njihove su preporuke, nakon održavanja zajedničkog Foruma na Malti i predstavljanja na ovoj godišnjoj konferenciji mreže ENOC u Bruxellesu inkorporirane u stajalište ENOC-a o ulozi neovisnih institucija za ljudska/dječja prava u zaštiti i promicanju prava djeteta.

Na konferenciji i pratećim aktivnostima (sastanak upravnog odbora, radionice, aktivnosti s djecom) sudjelovale su pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, njezina zamjenica Maja Gabelica Šupljika i savjetnica Danijela Žagar.