Hrvatska potpisala Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta

Hrvatska potpisala Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta

CRC.3ProtokolRepublika Hrvatska je u New Yorku 27. prosinca 2013. potpisala Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi. Protokol je, u prostorijama Odjela za pravna pitanja Ujedinjenih naroda, potpisao veleposlanik Vladimir Drobnjak, stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima.

 

Fakultativni protokol usvojen je 19. prosinca 2011. godine tijekom 66. zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda, a uz Hrvatsku potpisale su ga još četrdeset i četiri države. Hrvatska je petnaesta EU članica koja ga je potpisala.

Ovaj protokol osigurava postojanje međunarodnog instrumenta za podnošenje pritužbi u slučajevima kad pravna sredstva nacionalne države ne postoje ili nisu efikasna u odnosu na prava djece predviđena Konvencijom o pravima djeteta i njezina dva ranija fakultativna protokola.

Već je i samo donošenje ovog protokola na međunarodnoj razini prepoznato kao veliki iskorak u zaštiti prava djece i rezultat je višegodišnje kampanje nevladinih organizacija iz cijelog svijeta. Protokol omogućuje djeci, odnosno njihovim zastupnicima,  podnošenje pritužbi Odboru za prava djeteta, ukoliko nacionalni sustavi nisu omogućili odgovarajuću zaštitu njihovih prava. No još predstoji zadaća prikupljanja dovoljnog broja ratifikacija ovoga dokumenta. Fakultativni protokol stupit će na snagu tri mjeseca nakon polaganja desete isprave o ratifikaciji, a dosad je položeno devet ratifikacija.

Aktualnosti o ovoj temi pratite na stranici http://www.ratifyop3crc.org/.