Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2010.

Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2010.

Pravobraniteljica za djecu je 31. ožujka 2011. predala Hrvatskome saboru Izvješće o svome radu u 2010. godini, što je njezina zakonska obveza. U izvješću se navodi da je u prošloj godini Ured pravobraniteljice za djecu otvorio ukupno 2409 novih predmeta, od kojih su 1059 bile prijave povreda pojedinačnih prava djece, a 1350 odnosilo se na opće inicijative Ureda, suradnju s institucijama i udrugama, odgovore na upite te općenito na praćenje, zaštitu i promoviranje prava djece.

 

Među prijavama povreda pojedinačnih prava djece najveći broj (331)  odnosi se na pravo na život uz roditelje i roditeljsku skrb te pravo na zaštićenost od nasilja i zanemarivanja (282).

Znatan broj predmeta odnosi se na zaštitu prava djece u obrazovnom sustavu (153), a nije zanemariv ni broj prijava povreda ekonomskih prava djece (72), što je, vjerojatno, odraz gospodarske situacije u državi.
Prijave Uredu pravobraniteljice za djecu u 2010. godini ukazuju na to da sustav zaštite  djece u Hrvatskoj ne funkcionira dosljedno i ujednačeno, često je neučinkovit te postoje brojne poteškoće u primjeni važećih propisa i dokumenata. Iako su djeca i obitelj pod osobitom zaštitom države, uočava se da institucije i sustav u cjelini nemaju odgovore na neke životne situacije, u kojima i zbog kojih djeca ne mogu ostvariti svoja prava. Dijete najbolnijim doživljava povrede prava iz područja obiteljskih odnosa te prava na zaštitu od nasilja. Upravo je na tim područjima Ured pravobraniteljice najviše radio u protekloj godini, zbog brojnih prijava. Uočeno je pritom da središte problema čine sporost institucija u donošenju odluka, neučinkovitost u njihovom provođenju te priznavanje nemoći pred nasiljem nad djecom, kao i pred manipulativnim ponašanjima roditelja.
Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2010. godinu, donosi pregled stanja u području zaštite osobnih prava, prava djece kao članova društvene zajednice, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, ekonomskih, kulturnih, pravosudno-zaštitnih i drugih prava. Usto slijedi i poglavlje o prijedlozima pravobraniteljice za poduzimanje mjera za cjelovitu zaštitu prava djece, koje donosi prikaz uočenih problema u različitim područjima, od zaštite prava djece bez roditeljske skrbi, djece s poremećajima u ponašanju, djece koja žive na otocima, djece pripadnika nacionalnih manjina, do zaštite mentalnog zdravlja djece, prevencije suicida, zaštite djece koja se bave sportom i mnogih drugih. U svim područjima, u skladu s načelom inkluzije, obuhvaćena je i zaštita djece s teškoćama u razvoju.
Pravobraniteljica je posebnu pažnju u protekloj godini posvetila pravu djece na sudjelovanje, s ciljem njihova uključivanja u procese izrade važnih dokumenata i donošenje odluka koje ih se tiču. U 2010. osnovana je Mreža mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu koji joj svojim mišljenjima i prijedlozima, ali i vlastitim angažmanom u sredinama gdje žive i školuju se, pomažu u praćenju, zaštiti i promicanju dječjih prava.

Cjelovito Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu 2010., donosimo u prilogu.