Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu u 2022. godini

Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu u 2022. godini

Dvadeseto izvješće o radu pravobraniteljice za djecu donosi pregled stanja prava djece u Hrvatskoj kroz aktivnosti i rad Ureda pravobranitelja za djecu u praćenju, zaštiti i promicanju prava djeteta tijekom 2022. godine. Izvješće smo podnijeli Hrvatskome saboru u skladu s odredbama Zakona o pravobranitelju za djecu.

U 2022. godini suočili smo se s brojnim posljedicama dugotrajne pandemije i potresa. Poteškoće mentalnog zdravlja, porast nasilja nad djecom uključujući i vršnjačko nasilje, slabljenje radnih navika i motivacije za učenje kod djece, samo su neke od njih. Iako nam recentna istraživanja govore da se osobni učinci koronakrize smanjuju, prekid bezbrižnog odrastanja i drugačiji oblik nastave koji je posljedično doveo do nastajanja svojevrsnih „praznina“ u znanju ostavili su trag na mnogu djecu. Stoga je potrebno usmjeriti posebnu pažnju na osiguravanje različitih oblika pomoći i podrške za djecu, osobito u području mentalnog zdravlja djece.

Istovremeno, ratna  zbivanja u Ukrajini natjerala su gotovo 8 milijuna ljudi, većinom žene i djecu na bijeg u potrazi za sigurnošću, od kojih su neki izabrali Hrvatsku kao svoj privremeni dom.

Inflacija, odnosno, rast cijena koji je počeo u 2022. godini i nastavio se u 2023., također pogađa djecu, osobito onu koja žive u obiteljima u riziku od siromaštva, te za njih trebamo osigurati odgovarajuću socijalnu zaštitu.

U prošloj godini Hrvatska je dobila i novi Nacionalni plan za prava djece za četverogodišnje razdoblje čije ostvarenje ćemo pratiti u narednim godinama.

Prošla je godina bila osobito značajna i zbog razgovora između predstavnika Vlade Republike Hrvatske i UN-ovog Odbora za prava djeteta koji je u lipnju izdao nove preporuke za unaprjeđenje prava djece u Hrvatskoj. Stoga se u ovogodišnjem izvješću u brojnim poglavljima pozivamo upravo na preporuke UN-ovog Odbora za prava djeteta s ciljem bolje vidljivosti preporuka u javnosti te poticaja nadležnih institucija na poduzimanje potrebnih aktivnosti za njihovu što bržu provedbu.

U 2022. godini postupali smo u ukupno 3 799 predmeta od kojih se 1 932 odnosilo na nove prijave, pritužbe, upite i zahtjeve vezano za povredu pojedinačnih prava djece. Uz njih, smo tijekom godine postupali u 637 predmeta prenesenih iz prethodnih godina, uglavnom zbog složenosti i specifičnosti problematike koja zahtijeva višegodišnje praćenje. Najveći broj prijava smo ponovo zaprimili u području obrazovanja te ostvarivanja roditeljske skrbi.

Osim ovih predmeta postupali smo u 1 230 predmeta koji su se odnosili na opće inicijative i preporuke, suradnju s nacionalnim i međunarodnim institucijama, sastanke, projekte, obilaske ustanova, te ostale poslove ureda. Uz navedeno smo strankama pružali neposredne informacije i savjete u 1 439 telefonskih i osobnih razgovora.

Tijekom 2022. sudjelovali smo u postupku donošenja ili izmjene 37 propisa, od toga pet strateških dokumenata, te predložili ukupno 179 konkretnih promjena propisa u cilju bolje zaštite djece. Također smo institucijama, tijelima ili pravnim osobama uputili 68 općih preporuka, upozorenja i priopćenja u cilju unapređivanja zaštite prava sve djece ili pojedinih skupina djece, najviše u obrazovanju, zaštiti ranjivih skupina djece, zdravlju, zaštiti od nasilja, zaštiti sigurnosti i dr.

Naše izvješće i ove godine sadrži podatke o stanju prava djece u našoj zemlji. Iz njega su vidljivi pomaci, ali i ključni problemi u ostvarivanju njihovih prava. Među ključnim problemima ističemo dječje siromaštvo, nasilje nad djecom, diskriminaciju, ostvarivanje prava djece s teškoćama u razvoju, nedostatnu podršku za mentalno zdravlje djece te neodgovarajuću zaštitu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Svojim radom zalažemo se za učinkovitiju provedbu postojećih zakona i politika za dobrobit djece kao i za sustavno uključivanje djece u sve odluke koje ih se tiču. Stoga smo osobito zahvalni na suradnji i marljivom radu naših mladih suradnika – djece i mladih uključenih u Mrežu mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu te mrežu Foruma mladih 16+.

U 2022. godini posebno ističemo naš doprinos u važnom iskoraku prema boljoj zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece te u podizanju svijesti o specifičnim temama, pri čemu izdvajamo samo neke, poput života djece na otocima, prevencije vršnjačkoga nasilja, siromaštva djece te prava djece u sportu.

Nadamo se da će Dvadeseto izvješće o radu pravobraniteljice za djecu potaknuti pozitivne promjene u sustavu zaštite djece, osobito ranjivih skupina djece, na čije živote snažno utječe djelovanje i stupanj učinkovitosti države.

Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2022. godinu nalazi se na linku: https://dijete.hr/hr/izvjesca/izvjesca-o-radu-pravobranitelja-za-djecu/

Sažetak izvješća o radu pravobraniteljice za djecu za 2022. godinu nalazi se na linku: https://dijete.hr/hr/izvjesca/izvjesca-o-radu-pravobranitelja-za-djecu/sazeci-izvjesca/