Konferencija o jačanju kapaciteta stručnjaka u alternativnoj skrbi

Konferencija o jačanju kapaciteta stručnjaka u alternativnoj skrbi

U Zagrebu je 24. studenoga 2016. održana završna konferencija projekta “Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom u području alternativne skrbi”, u organizaciji SOS – Dječjeg sela Hrvatska. U radu konferencije sudjelovale su pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić i njezina savjetnica Lidija Petrović.

Projekt “Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom u alternativnoj skrbi” razvijen je u partnerstvu između SOS-Kinderdorf Internationala, Vijeća Europe, Eurochilda i nacionalnih
partnera u osam zemalja Europske unije: Bugarskoj, Rumunjskoj, Estoniji, Latviji, Italiji, Francuskoj, Mađarskoj i Hrvatskoj. Svrha projekta je podržati i promicati prava djece i mladih, koji žive u alternativnoj skrbi, kroz dva ključna cilja: 1. izgradnju kapaciteta stručnjaka koji rade u sustavu alternativne skrbi za usvajanje pristupa dječjih prava u svojoj svakodnevnoj praksi; i 2. suradnju s nacionalnim i europskim dionicima te podizanje svijesti o potrebi da se održi trening o pravima djece za stručnjake koji rade u sustavu alternativne skrbi.

Projektni partner u Hrvatskoj – Udruga SOS Dječje selo Hrvatska održala je pet regionalnih
treninga i educirala 100 stručnjaka koji rade s djecom i mladima u području alternativne skrbi.

U uvodnom dijelu konferencije pravobraniteljica Ivana Milas Klarić obratila se prisutnima ističući svoje zadovoljstvo time što je Ured pravobraniteljice za djecu bio aktivno uključen u provedbu projekta te navodeći kako će Ured, kao partner, sudjelovati u novom projektu koji će se baviti pripremom djece za izlazak iz sustava socijalne skrbi.

Pravobraniteljica je posebno naglasila potrebu sustavne edukacije o dječjim pravima svih stručnjaka koji rade s djecom te potrebu educiranja budućih stručnjaka za vrijeme studija, a u što je Ured pravobraniteljice za djecu već aktivno uključen.