Konferencija u Bruxellesu “Osiguravanje pravde i zaštite za svu djecu”

Konferencija u Bruxellesu “Osiguravanje pravde i zaštite za svu djecu”

FRA.slikaGodišnja konferencija Agencije Europske unije za temeljna prava (Agency for Fundamental Rights – FRA) održana je u Bruxellesu 7. i 8. prosinca 2010., pod nazivom “Osiguravanje pravde i zaštite za svu djecu”. Na konferenciji je sudjelovalo oko 300 stručnjaka, predstavnika nacionalnih i lokalnih struktura vlasti, tijela EU, međunarodnih organizacija, civilnih udruga i specijaliziranih tijela za zaštitu ljudskih prava. Među njima je bila i savjetnica pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske Gordana Filipović.

Cilj konferencije bio je putem dijaloga stručnjaka raznih profila usvojiti praktične prijedloge za poboljšanje zaštite djece. U radnim grupama obrađene su teme: Djeca žrtve obiteljskog nasilja;  Djeca bez pratnje tražitelji azila;  Djeca žrtve trgovine ljudima;  Djeca s intelektualnim teškoćama; Djeci prilagođen pravosudni i upravni postupak; Participacija ranjivih skupina djece; Ujedinjavanje vlada u ostvarivanju prava djece; Dostupnost podataka i indikatora.

Posebno je istaknuto kako je Vijeće ministara EU usvojilo Smjernice za pravosuđe prilagođeno djeci te je nužno osigurati njihovu primjenu u nacionalnim okvirima. Naglašena je i važnost pravodobne i potpune informacije o pravima koja proizlaze iz Konvencije o pravima djeteta te potreba da se učenje o pravima djece uvrsti u obrazovni kurikulum, posebno u okviru visokog obrazovanja te u profesionalno usavršavanje  stručnjaka.

Istaknuta je važnost sudjelovanja djece, ali i prihvaćanja njihovog mišljenja kad je riječ o donošenju odluka koje ih se tiču.  Zasad djeca u tome sudjeluju samo formalno, kako bi se ispunio zahtjev za njihovim sudjelovanjem, no njihovo mišljenje se samo u rijetkim slučajevima uzima ozbiljno u obzir i rijetko su im dostupne povratne informacije.