Međunarodni kongres studenata socijalne pedagogije.

Međunarodni kongres studenata socijalne pedagogije.
Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

on_the_spot_1Od 29. do 31. svibnja 2009. godine u prostorima Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj u Zagrebu održan je III. Međunarodni kongres studenata socijalne pedagogije “On the Spot”. Brojni studenti i profesori sa sveučilišta iz Zagreba, Rijeke, Beograda, Sarajeva, Tuzle te drugi uzvanici prisustvovali su otvorenju kongresa, kojem je nazočila i savjetnica pravobraniteljice za djecu Tanja Opačak.

Trodnevni program obuhvatio je niz aktualnih i važnih tema današnjeg društva, kao što su: maloljetnička delinkvencija kao individualna i društvena pojava, program prevencije maloljetničke trudnoće, trgovanje ljudima, cyberbullying među školskom djecom, socijalne uloge u vršnjačkom nasilju – nasilnik, žrtva, promatrač, medijsko opismenjavanje kao komponenta školskih preventivnih programa, afirmacija romske djece i omladine kroz edukaciju, kako živjeti s ADHD-om,  priprema za samostalan život kroz trening životnih vještina, modernizacija penalnog sustava – od resocijalizacije do moderne organizacije, problematika rada socijalnih pedagoga u školskom sustavu, slobodno vrijeme mladih kao uzrok maloljetničke delinkvencije, restorativna pravda i zakon o maloljetnim počiniteljima krivičnih djela i krivično – pravnoj zaštiti maloljetnih osoba, samostalni život nakon 18. godine za mlade, policija kao protektivni čimbenik u lokalnoj zajednici i provođenje programa prevencije poremećaja u ponašanju u školama, preveniranje ovisnosti o narkoticima unutar rizične populacije, seksualno zlostavljanje djece.

Važnost ovog skupa gledana iz pozicije Ureda pravobraniteljice za djecu ogleda se u činjenici da se mladi, motivirani ljudi, budući stručnjaci, koji će svojim znanjem i djelovanjem bitno pridonositi zaštiti prava i interesa djece i mladih, okupe i razmijene stručna znanja i iskustva.