Novi fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta

Novi fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta

239px-UN_General_Assembly_hallGlavna skupština Ujedinjenih naroda usvojila je 19. prosinca 2011. novi fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta, kojim će se djeci, odnosno njihovim skrbnicima, omogućiti podnošenje pritužbi Odboru za prava djeteta, ukoliko nacionalni sustavi nisu omogućili odgovarajuću zaštitu njihovih prava. Gotovo pet godina trajala je kampanja za donošenje takvog protokola, koju je vodila koalicija 80 nevladinih organizacija iz cijelog svijeta.

Tu inicijativu svojedobno su potpisali i sudionici  Konferencije Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe, koju je 19. i 20. svibnja 2009. u Dubrovniku organizirala pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske. Novi protokol afirmira položaj djeteta kao nositelja prava i olakšava njegov pristup međunarodnom pravosuđu. Sam postupak podnošenja prijave također bi trebao biti prilagođen djeci i zaštiti ih od mogućih manipulacija.

Koalicija nevladinih organizacija sada poziva sve države stranke Konvencije o pravima djeteta da ratificiraju ovaj fakultativni protokol kako bi stupio na snagu u 2012. godini.