Obilasci dječjih domova u Istri

Prema pravu i obvezi obilaženja ustanova u kojima su smještena djeca, pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević i njezina savjetnica Danijela Žagar posjetile su 25. siječnja 2018. ustanove na području Istarske županije Dom za djecu Ruža Petrović u Puli i Dom za odgoj djece i mladeži Pula.

Dom za djecu Ruža Petrović u Puli pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, odnosno djeci i mlađim punoljetnim osobama kada je to iz drugih razloga u njihovu interesu te djeci čiji roditelji nisu u mogućnosti privremeno brinuti o njima zbog neriješenog stambenog pitanja, bolesti i sličnih okolnosti.

Dom za odgoj djece i mladeži Pula jedna je od jedanaest ustanova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj koja osigurava smještaj, cjelodnevni ili poludnevni boravak, odnosno prihvat, zbrinjavanje, odgoj, školovanje te pružanje odgovarajućih oblika stručne pomoći djeci i mladeži do 18 godina te mlađim punoljetnim osobama do navršene 21 godine starosti koji manifestiraju poremećaje u ponašanju.

O specifičnostima rada ovih ustanove razgovarali smo s njihovim ravnateljima te s djecom koja su zatečena prilikom obilaska.