Održana 50. tematska sjednica Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora

Održana 50. tematska sjednica Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora održao je 21. rujna 2023. godine svoju 50. tematsku sjednicu na temu aktivnosti nadležnih tijela državne uprave u prevenciji i suzbijanju nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama. Sjednicu je vodila predsjednica Odbora gđa Vesna Vučemilović, a prisutna je bila i državna tajnica Ministarstva unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin koja je imala uvodno izlaganje. Prisutan je bio i dio članova Odbora i drugih saborskih zastupnika te predstavnika resora unutarnjih poslova, socijalne skrbi, zdravstva i odgoja i obrazovanja koji su se aktivno uključili u raspravu. Zaključeno je da je nasilje u školama, posebice ono vršnjačko, gorući problem i da je nužna uska međuresorna suradnja u planiranju i provođenju aktivnosti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Na sjednici su navođeni i dijelovi Izvješća o radu pravobraniteljice za djecu za 2022. godinu kao relevantan izvor informacija i dobar putokaz za poduzimanje mjera na državnoj razini.

Na sjednici je bila nazočna i savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović koja je prisutne upoznala s aktivnostima i stajalištima Ureda pravobraniteljice za djecu u borbi protiv svih oblika nasilja u ustanovama odgoja i obrazovanja.